11 Kasım 2012 Pazar

2. Sınıf Türkçe Kazanım Değerlendirme Sınavı-1


2. Sınıf Türkçe Kazanım Değerlendirme Sınavı-1


Anıl, salı günü parka gitti. Yalnızdı. Salıncağa biniyor, kaydıraktan kayıyordu. Fakat yine de canı sıkılıyordu. Birden ayağına bir şeyin çarptığını hissetti. Az ileride oynayan çocukların toplarıydı, diye düşündü.
Sen de bizimle oynamaz mısın?

Koşarak çocukların oyunlarına karıştı. Şimdi daha da mutluydu.
( 1, 2 ve 3. soruları metne göre cevaplayınız. )
1-  Hikâyenin ana karakteri kimdir?(5 Puan)

A)   Anıl                        
B)   çocuklar                           
C)   anne 
   
2-  Hikayede hangi olay anlatılmaktadır?
(5 Puan)  
  
A)   Anıl’ın parkta arkadaş edinmesi
B)   Anıl’ın annesiyle parkta oyun oynaması
C)   Anıl’ın tek başına top oynaması


3-  Hikâyede anlatılan olayın zamanı hangisidir? (5 Puan)
A)   Hafta sonu
B)   Geçen yıl
C)   Salı günü

4-  Yüzlerce faydası var,
Önemini bilmeli;
Yurdunu seven insan
………………………………
Yukarıdaki şiiri hangisiyle tamamlamak uygun olur? (5 Puan)
A)   Ormanları yok eder.
B)   Ormanı da sevmeli
C)   Ağaçların faydası çok.


5-  ……………… bu yüzden erken kalkamadı.
Yukarıdaki cümlede noktalı yere hangi söz dizisi getirilmelidir? (5 Puan)
A)   Erken yattı.
B)   Geç yattı.
C)   Erken kalktı.

6-  “ Bir zamanlar bir kedimiz vardı. Çok yamandı. Farelerin başına dert olmuştu. Yeryüzünde fare bırakmayacak gibiydi. Fareler onun yüzünden deliklerinden çıkamıyordu.”

Yukarıdaki paragraf kaç cümleden (tümce) oluşmuştur? (5 Puan)
……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………7- Aşağıdaki noktalı kısımlara cümle olup olmadığını yazınız. (10 Puan)
     Yaşlı bir çiftçi hastalanmış (…………………………………)
     Çocuklar bahçenin her (…………………………………)
     Bu yüzden insanların (…………………………………)
     Çok kitap okur musun (…………………………………)
     Her zaman derse çalışır, annesinin (…………………………………)

8- Aşağıdaki cümlelerin sonuna uygun noktalama işaretini koyunuz. (10 Puan)
Ø  Sedalar balık tutacaklar (….)
Ø  Tekirdağlı olanın ismi nedir (….)
Ø  Eyvah, ayağıma diken battı (….)
Ø  Kalemini ben almadım ki (….)
Ø  Komşumuzun köpeği Karabaş çok havlıyor(….)


9- Aşağıda karışık halde sözcükler verilmiştir. Bunları anlamlı ve kurallı hale getiriniz. (10 Puan)

v fiyatı – alamadık – pahalı – ayakkabının – için – olduğu 

…………………………………………………………………………………………………………………..………….…
v sürmeyi – öğrendim – çabuk – bisiklet

…………………………………………………………………………………………………………………..………….…

10- Aşağıdaki sözcükleri alfabetik sıraya göre diziniz. (10 Puan)

ü  kolay     -   adaletli  -   lahmacun   -   rahat  -    parlak   -   sahte

…………………………………………………………………………………………………………………..………….
ü  sevgi    -    kardeş   -   deprem     -    tavuk  –    uzak   -    şehir
…………………………………………………………………………………………………………………..………….

11- Aşağıdaki sözcüklerin karşısına eş anlamlılarını (anlamdaşlarını) yazınız. (6 Puan)

ihtiyaç
……………………

talebe
……………………
siyah
……………………

misafir
……………………
beyaz
……………………

yaşlı
……………………

12- Aşağıdaki sözcüklerin karşısına zıt (karşıt) anlamlılarını yazınız. (6 Puan)
ihtiyar
……………………

tümsek
……………………
savaş
……………………

uzun
……………………
cömert
……………………

aşağı
……………………

13- Aşağıdaki sözcüklerden hangileri eş seslidir? Yuvarlak içine alınız. (8 Puan)

                 at    -  kaşık -    lale   -   yüz  -   gül  –   dolap  -   kaz    

14- “Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az.” Atasözünün anlamını kısaca aşağıya yazınız. (10 Puan)
…………………………………………………………………………………………………………………..………….

KAZANIM DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
Soru No
KAZANIMLAR
1
Yok
2
Kısmen
3
Orta
4
İyi
5
Çok iyi
1-2-3-4-5
Okuduğu metni anlar. Metin ile ilgili soruları cevaplar.

6-7
Cümle olan ses topluluğu ile cümle oluşturmayan ses topluluğunu ayırt eder.

8
Cümlenin sonuna hangi işaret geleceğini belirtir.

9
Karışık halde verilen sözcükleri kurallı ve anlamlı tümce oluşturur.

10
Karışık halde verilen sözcükleri alfabetik sıraya göre sıralar.

11
Sözcüklerin eş anlamlılarını belirtir.

12
Sözcüklerin zıt anlamlılarını belirtir.

13
Eş sesli sözcükleri ayırt eder.

14
Yazarak kendini ifade eder.

          
WORD KONUMUNU İNDİR...
1 yorum: