22 Şubat 2012 Çarşamba

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Kitabı Sayfa 143 Kendimizi Değerlendirelim Sorularının Cevapları

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Kitabı Sayfa 143 Kendimizi Değerlendirelim Sorularının Cevapları

SORULAR

1. Yukarıdaki şekilde kaç farklı tanecik bulunmaktadır?
• Bu taneciklerden hangileri elemente ait olabilir?
• Çizdi¤imiz element modeli atomlarının benzer ve farklı yönlerini yazalım.
Her element için onları oluşturan tanecikleri defterimize hazırlayacağımız kutucuklara
çizelim.

2. Aşa¤ıda sembolleri verilen elementlerin adlarını defterimize yazalım.
C, B, H, Li, Fe, Cu, Sn, Na, Mg, Ca, Al, Si, Ar, Au, Cl, S, Ne, N, P, K
• Bu elementlerin sembollerle gösterilmesinin önemi nedir?
• Bu elementlerden hangilerinin adlarını günlük hayatımızda sıkça duyarız?

CEVAPLAR

1. Kutuda yedi farklı tanecik bulunmaktadır.
• 5 farklı element oluşturulabilir.
•2.
C-Karbon B-Bor H-Hidrojen
Li-Lityum Fe-Demir Mg-Magnezyum
Sn-Kalay Na-Sodyum Cu-Bakır
Ca-Kalsiyum Al-Alüminyum Au-Altın
Si-Silisyum Ar-Argon S-Kükürt
Cl-Klor Ne-Neon P-Fosfor
N-Azot K-Potasyum
• Dünyada farklı alfabe kullanan toplulukların da ortak sembolleri
kullanması sonucunda anlaşılması kolay ortak bilim dili oluşturulmaktadır.
• Kalsiyum, demir, hidrojen, bakır, altın, kükürt...Hiç yorum yok:

Yorum Gönder