7 Ekim 2011 Cuma

4. Sınıf Gezegenimiz Dünya "KATMANLARIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR" Ders Notu

Hava küre  atmosfer
Ø Dünyamızın etrafını saran ve onunla birlikte hareket eden gaz karmanına denir.
Ø Hava kürenin içerisinde farklı yoğunlıklarda gazlar bulunur.bu gazların yoğunluğu en fazla olanı yere en yakın buluna gazdır.
% 78 oranında----------------azot
% 21 oranında---------------oksijen
% 1 oranında------------------su buharı, argon, karbondioksit ve diğer gazlar.
Ø Hava küre yaklaşık 1000km kalınlığında değişik özellikler gösteren bölgelerden oluşur.
Ø Bu bölgeler aşağıdan yukarıya doğru sıralanışı şu şekildedir:


Troposfer---stratosfer---ozonosfer---iyonosfer---eksosfer

  Troposfer 

*    Canlıların yaşaması için en elverişli katmandır.
*    Yerden yüksekliği 16km bulur. Atmosferdeki havanın  ü bu katmandadır.
*    Meteorolojik olaylar burada gerçekleşir.

  Stratosfer 
*    Troposferden sonra bu jatman yer alır.
  
  Ozonosfer 
*    Bu katmanda güneşten gelen zararlı ışınları koruyan ozon tabakası vardır.
*    Bu tabakaya insanlar son zamanlarda çok zarar vermişlerdir. Kullanılan sprey ve parfüm türü şeyler tabakayı iceltmiştir.

  İyonosfer 
*    Radyo, telvizyon, cep telefonlarının çalışması bu katman sayesinde oluşur.

  Eksosfer 
*    En son katmandır bu katmandan sonra uzuy boşluğu yer alır.


Taş küre

*    Ateş küreyi saran katman taş küredir.
*    Dağların denizlerin üzerinde bulunduğu, insaların hayvanların ve bitkilerin yaşamını devam ettirdiği küredir.
*    Kalınlığı 6-40 km arasındadır. Bu kalınlık her yerdeaynı değildir.
*    Deniz diplerinde ince, karalarda özellikle dağlık arazilerde daha kalındırlar.
*    Yer kabuğunu inceleyen bilim dalı jeoloji, yer kabuğunu inceleyen bilim adamına da jeolog denir.
  
Su küre
*    Katmanlardan biri olan su küre yeryüzünün yaklaşık  ünü kaplar. Denizler göller akarsular ve yer altı kaynakalrından oluşur.
*    Çok büyük denizlere ya da denizlerin birleşmesi ile oluşan büyük su kütlelerine okyanus denir.
*    Sıcaklığın düşük olduğu yerlerde su katı halde bulunur. Yani buz şeklindedir.

1.     Dünyamızın gözlemlenemeyen kısımlarında neler var?             


Üzerinde yaşadığımız katmana taş küre denildiğini öğrenmiştik.taş kürenin altında ateş küre bulunur, en iç kısmada ağır küre yada çekirdek adı verilir.ateş küre ve çekirdek dünyanın gözlemlenemeyen katmanlarıdır.


Ateş küre
·       Çekirdeğin üstünde yer kürenin altındaki katmandır. Manto diye de adlandırılır.
·       Sıcak ve akışkan yapıdadır.
·       Kalınlığı yaklaşık olarak 2900km dir.
·       Ortalama sıcaklığı 2200 c dir. Sıcaklık çekirdeğe yakın yerlerde artarken yer kabuğuna yakın yerlerde azalır.
·       İçinde ki akışkan yapıaya mağma da denir.
·       Mağmayı oluşturan maddeler sürekli hareket halindedir ve akışkandırlar. Yeryüzünü yakın yerlerde lav olarak dışarı çıkarlar.

Ağır küre  çekirdek
·       Dünyamızın merkezini oluşturan en iç katmandır.
·       Dış ve iç çekirdek olmak üzere iki kısımdan oluşur.
·       Merkezde olduğu için diğer katmanların ağırlığı burada büyük bir basınç oluşturur.
·       Basınç sayesinde demir nikel gibi katı maddelerin, sıcaklığın yaklaşık olarak 4500 c – 5000 c olduğu ağır kürede katı halde kalmasını sağlar.
·       Kalınlığı 3500km dir.
Not:
ü Taş küre diğer katmanlara göre ince, hafif kırılgan ve çok sıcak olmayan bir katmandır.
ü Ateş küre ise daha kalın, daha ağır ve çok sıcak olan akışkan bir katmandır.
ü Çekirdek dünyanın içinde çok ağır ve çok sıcak bir küre halinde bulunur.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder