2 Ekim 2011 Pazar

1 EKİM 2011 MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVI SORU VE CEVAPLARI

1 EKİM MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVI SORU VE CEVAPLARI

1. TÜRKÇE adaleleri titriyorlar (Özne yüklem uyuşmazlığı)

2. TÜRKÇE Kültür Bakanlığı’nın (Yazım Yanlışı)

3. TÜRKÇE nesli (Ünlü Düşmesi)

4. TÜRKÇE karıştım (Cümlenin Yüklemi)

5. TÜRKÇE olumlu düşünmeye sevk etmek (Kitapların Yararları…)

6. TÜRKÇE reşat nuri dil sanatı (Halkın anlayacağı dilde yazması)

7. TÜRKÇE Değerlendirme cümlesi yoktur paragrafı (I. cümlede değerlendirme yok)

8. TÜRKÇE gelmiyelim yanlış yazılmıştı (Yazım Yanlışı)

9. TÜRKÇE Şam en başta gelen efsanevi şehirdir yanlış olandı

10. TÜRKÇE Paragrafın anlamı bozulur.. Kendini beğendiği? şeklinde d şıkkı olmalıydı

11. ANAYASA anayasada milli bir devlet olunduğu belirtilmez

12. ANAYASA değiştirilemez hükümler hepsiydi 1-2-3-4

13. ANAYASA genelkurmay başkanı bakanlar kurulu teklifi cumhurbaşkanı

14. ANAYASA kesin hükmün genel kurula bildirilmesiyle vekillik düşer

15. ANAYASA mal bildirimi ve kamu hizmeti (siyasi haktır)

16. ANAYASA malül gazi anne ve babaları yanlıştı

17. ANAYASA ortak (toplu) suçlarda hakim karşısına çıkma 4 gün

18. ANAYASA seyahat suç soruşturma kovuşturma durumunda (Yurtdışı çıkış yasağı)

19. ANAYASA yüce divan milletvekilini yargılamaz.

20. ANAYASA Mgk gündemi Cumhurbaşkanı

21. İNKILAP 3 mart 1924 ortak özelliği aynı tarih halifelik-evkaf ve erkanı harbiye

22. İNKILAP ankara ant.IRAK sınırı ingiltere ile imzaladık 1926

23. İNKILAP Atatürk ilkesi devletçilik

24. İNKILAP felahı vatan grubu

25. İNKILAP öğretmenler günü.1981 den itibaren 80 darbesinden sonra kondu.

26. İNKILAP wilson prensipleri cemiyetini Türkler kurmuştur.

27. İNKILAP İlk anayasamız Teşkilat-ı esasiye

28. GENEL KÜLTÜR “Bilim ve Araştırma”Faslı, kapatılmış.

29. GENEL KÜLTÜR 2011 Mehmet Akif yılı

30. GENEL KÜLTÜR 2013 akdeniz oyunları Türkiye

31. GENEL KÜLTÜR adacıklar kayacıklar coğrafi formasyon

32. GENEL KÜLTÜR Bilgi ve iletişim teknolojileri fırsatı (FATİH projesi)

33. GENEL KÜLTÜR Jandarma (İçişleri Bakanlığına bağlıdır)

34. GENEL KÜLTÜR nuri bilge ceylan

35. GENEL KÜLTÜR parada emniyet şeridi

36. 1702 sarhoş derece indirimi ceza

37. 1702 Talebeyi aleyhine itaatsızlığa teşvik eden, talebesine kopya verenler,

38. 1702 Derslere girmeyen öğretmen mazeretini kaç gün içinde ispatlaması 7 gün

39. 1739 eşitlik genellik

40. 1739 Öğretmen adaylarında genel kültür, özel alan eğitimi (YÖK) Milli Eğitim Bakanlığı

41. 222 5 yaş sonu 14 yaşı bitirip 15 ten gün alınca

42. 222 okul 50 dekardan fazla olamaz

43. 222 devamsızlık mazeretini veli 3 gün içinde idareye bildirir.

44. 3071 dilekçe yanlış makama ise doğrusuna gönderilir ve ilgiliye bilgi verilir.

45. 3071 yabancıların dilekçe 30 gün

46. 4483 ceza muhakemeleri usulü

47. 4483 yargıtay başsavcısı valiyi soruşturur.

48. 4483 yargı mensupları öninceleme yapamaz

49. 5018 sayıştay 75 gün

50. 5018 5018 Taşınmazlarla iligili yanlış: Genel bütçeli idareler dışındaki kurumlar Hazine adına

51. 5018 Ödenek aktarmaları yanlış cevap: Bütçe ödenek esasları Bakanlar kurulunca belirlenir

52. 5442 il idare danıştaya itiraz

53. 5442 ilçe emniyet müdürü ilçe idare kurulunda bulunmaz.

54. 5442 kaymakamlarla 1 kez toplantı yapılır

55. 657 amire sözle hakaret aylıktan kesme cezasını gerektirir

56. 657 ölüm izin 7

57. 657 üstün başarı %200 ödül

58. Disiplin cezaları Zaman Aşımı : kademe ilerlemesi cezası disiplin kurulu tarafından 30 gün içinde verilir

59. AİLE BİRLİĞİ aile birliği 3 toplantıya katılmayanın üyeliği düşer

60. AİLE BİRLİĞİ aile birliği 4 kat 100 öğrencinin altında 2 kat üyeyle genel kurul yapılır.

61. AİLE BİRLİĞİ aile birliği ekim ayı sonun kadar toplanır.

62. BİLGİ EDİNME adli soruşturma kovuşturma belgeleri (Suç işlenmesine yol açacak belgeler)

63. BİLGİ EDİNME bilgi edinme sekretaryasını başbakanlık yürütür

64. BİLGİ EDİNME Raporları Tbmm 2 ay içinde yayımlar

65. DİSİPLİN öğretmen müdür disipilin amiri

66. DİSİPLİN ram müdürü disiplin ilçe milli eğt müdürü

67. EK DERS anasınıfı 18 aylık karşılığı

68. EK DERS müdür yardımcıları 6 saat ek ders görevi alabilir

69. EK DERS ortaöğretimde sorumluluk sınavı görevi alan 5 saat ek ders

70. İLKÖĞRETİM davranış notları ilköğretimde 5 gün önce idareye verilir

71. İLKÖĞRETİM performans ödevleri , sınav sonuçları 10 gün sonra öğrencilere duyurulur..

72. KUTLAMA 19 mayıs 5 yılda bir ankarada

73. KUTLAMA bayrak ip sabitlemeden olmaz yanlış oydu

74. KUTLAMA bayrak taşıma grubu 3 öğrenci

75. KUTLAMA kutlama komitesinde sivil toplum olmaz düzeltme

76. ORTAÖĞRETİM orta öğretim kaç yaş -18 yaşını bitirmemiş

77. ORTAÖĞRETİM diplomaların yenisi kesinlikle çıkarılmaz.

78. ORTAÖĞRETİM DİSİPLİN: kısa süreli uzaklaştırma müdür onayından sonra uygulanır.

79. ORTAÖĞRETİM DİSİPLİN: orta öğretim derse girmeme vb kınama cezası

80. SOSYAL ETKİNLİK: duvar gazetelerinin kaldırılan nüshaları, dosyalarında iki yıl saklanır.

81. SOSYAL ETKİNLİK geziler tatillerde , hafta sonlarında ve bayram tatillerinde yapılır, ( diğer 3 seçenek yanlıştı

82. ORTAÖĞRETİM : belirli gün ve haftalar öğretmenler kurulunda

83. ORTAÖĞRETİM ortaöğretimde sorumluluk en fazla 5 ders

84. ORTAÖĞRETİM seçmeli ders 10-6

85. ORTAÖĞRETİM tasdikname ceza puan-40

86. ORTAÖĞRETİM orta öğretimde sınav soruları konuları geriye doğru artar?

87. ORTAÖĞRETİM ortaöğretimde 7. ve 14. günde mektup gönderirlir

88. ORTAÖĞRETİM Ders kesiminde sonra 3 iş günü içinde müraacat (doğrusu 5 iş günü)

89. REHBERLİK il danışma komisyonu eylül-haziran

90. REHBERLİK Destek eğitim odasındaki değerlendirme sonuçları da dikkate alınır.

91. REHBERLİK özel eğitim 60 günde karar verir

92. REHBERLİK psikolojik danışman ölçme araçları uygular ve rehberlik eder.

93. REHBERLİK ramda ikamet belgesi istenmez

94. REHBERLİK rehberlik bireyselde gizlilik esastır

95. REHBERLİK rehberlik son ders yılının 2. Döneminde

96. RESMİ YAZIŞMA başlık ilk 2 satır büyük 3. Satır küçük yazılan doğru

97. RESMİ YAZIŞMA kayıt kaşesi arkasına kağıdın yüzü

98. RESMİ YAZIŞMA ilgiden sonra 2 ilgi yoksa 3 olacaktı uymayan yanlıştı

99. RESMİ YAZIŞMA resmi bilgi ses görüntü vb şeklinde olandı a kitapçığında d

100. RESMİ YAZIŞMA resmi yazı 5 paraf

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder