4 Ağustos 2011 Perşembe

Türk ve Müslüman Bilim AdamlarıTürk ve Müslüman Bilim Adamları


Abdüsselam ( 1926 - ...)
Fizik bilgini, ilk nobel ödülü alan müslüman bilim adamı.

Ahmed Bin Musa ( 10. yüzyıl )
Sistem mühendisliğinin öncüsü. Astronom ve Mekanikçi.

Ahiz ( 776 - 869 )
Zooloji İlminin öncülerindendir. Hayvan gübresinden amonyak elde etmiştir.
Akşemseddin ( 1389 - 1459 )
Pasteur'dan önce mikrobu bulan ilk bilim adamı, İstanbul'un fethinin manevi babasıdır. Fatih sultan Mehmet' in hocasıdır.
 
1000 sene önce ilk kanser ameliyatını yapan bilim adamı. Kılcal damar sitemini ilk defa ortaya atan bilim adamıdır. Eski çağın en büyük hekimlerinden olan Hipokrates'in (Hipokrat) doğum olayı görüşünü kökünden yıktı.
 
İlk defa göz hastalıkları hakkında eser veren müslüman bilim adamı.
 
Batıya tedavi metodlarını öğreten islam alimi.
 
Ünlü bir türk astronomi ve matematik bilginidir.
 
Ammar ( 11 yüzyıl )
İlk katarak ameliyatını kendine has biçimde yapan müslüman bilim adamı.
 
Dünyanın en meşhur 20 astrononumdan biridir. Trigonometrinin mucidi, sinus ve kosinüs tabirlerini kullanan ilk bilgin.
 
Dünyanın döndüğünü ilk bulan bilim adamı ümit burnu, amerika ve japonyanın varlığından bahseden ilk bilim adamı. Beyruni Amerika kıtasının varlığını Cristof Colomb'un keşfinden 500 sene önce bildirmiştir. Matematik, Jeoloji, Coğrafya, Tıp, Felsefe, Fizik, Astronomi gibi dallarda eserler yazmıştır. Çağın en büyük alimidir.
 
Kopernik'e yol açan öncülük eden astronom bilim adamı.
 
Ortaçağın büyük matematik ve astronom bilginidir . Çubuklu güneş saatini bulan ilk bilim adamıdır.
 
Atom bombası fikrinin ilk mucidi ve kimyanın babası sayılır. Maddenin en küçük parçası atomun parçalanabileciği fikrini bundan 1200 sene önce ortaya atmıştır.
 
İlk sistem mühendisi ve ilk sibernetikçi ve elektronikçidir. Bilgisayarın babası; oysa bilgisayarın babası yanlış olarak ingiliz matematikçisi Charles Babbage olarak bilinir..
 
Avrupalılardan 400 yıl önce ilk zooloji ansiklopedisini yazan alimdir ... "Hayatül Hayavan" isimli kitabı yazmıştır.
 
Botanikçi ve astronom bir alim olarak bilinir.
 
Avrupaya matematiği öğreten islam bilgini.
 
Büyük bir bilgin tarihçi ve coğrafyacıdır.
 
Matematik ve Astronomi bilginidir trigonometriye tanjant, kotanjant, sekant ve kosekantı kazandıran matematik bilginidir.
 
Med-Cezir olayını (gel-git) ilk keşfeden bilgindir.
 
"Büyük Türk Seyyahı" ve meşhur "Seyahatname"nin yazarıdır.
 
Ses olayını ilk defa fiziki yönden ele alıp açıklayıp izah getiren ilk bilgindir.
 
Fatih Sultan Mehmet ( 1432 - 1481 )
İstanbulu feth eden ve havan topunu icad eden yivli topları döktüren padişahtır. Fatih'in kendi icadı olan ve adı "Şahi" olan topların ağırlığı 17 ton ve bakırdan dökülmüş olup 1.5 ton ağırlığındaki mermileri 1 km ileriye atabiliyordu bu topları 100 öküz ve 700 asker ancak çekebiliyordu..
 
Ekliptik meyli ilk defa tesbit eden astronomi alimi.
 
Matematik alimi. Ondalık kesir sistemini bulan Cemşid cebir ve astronomi alimidir.
 
İlk cebir kitabını yazan ve batıya cebiri öğreten bilgin. Adı algoritmaya isim oldu rakamları Avrupa' ya öğreten bilgin. Cebiri sistemleştiren Bilgin.
 
Hasan Bin Musa
Dünyanın çevresini ölçen, üç kardeşler olarak bilinen üç kardeşten biri..
 
Yerçekimi ve terazilerle ilgili izahlarda bulunan bilgin.
 
Havada uçan ilk Türk. Planörcülüğün öncüsü.
 
Göz doktorlarına öncülük yapan bilgin.
 
Tarım alanında ortaçağ boyunca kendini kabul ettiren bilgin.
 
Ülke ülke , kıta kıta dolaşan büyük bir seyyah.
 
Ortaçağın en büyük botanikçisi ve eczacısıdır.
 
Cüzzam hastalığının sebeb ve tedavilerini 1000 sene önce açıklayan müslüman doktor.
 
Tıp Tarihi hakkında eşsiz bir eser veren doktor. İbni Fazıl ( 739 - 805 ) 12 asır önce ilk kağıt fabrikasını kuran vezir.
Wright kardeşlerden 1000 sene önce ilk uçağı yapıp uçmayı gerçekleştiren alim.
 
Tarihi ilim haline getiren sosyolojiyi kuran mütefekkir. Psikolojiyi tarihe uygulamış, ilk defa tarih felsefesi yapan büyük bir islam tarihçisidir. Sosyolog ve şehircilik uzmanı.
 
Vebanın bulaşıcı hastalık olduğunu ilmi yoldan açıklayan doktor.
 
10 asır önce ilmi değeri yüksek bir coğrafya kitabı yazan alim.
 
Optik ilminin kurucusu büyük fizikçi. İslam dünyasının en büyük fizikçisi, batılı bilginlerin öncüsü, göz ve görme sistemlerine açıklık kazandıran alim. Galile teleskopunun arkasındaki isim.
 
İbni Karaka ( ? - 1100 ) 
900 yıl önce torna tezgahı yapan bilgin.
 
İbni Macit ( 15 yüzyıl )
Ünlü bir denizci ve coğrafyacı. Vasco Da Gama onun bilgilerinden ve rehberliğinden istifade ederek hindistana ulaştı.
 
Büyük bir doktor, astronom ve matematikçidir.
 
Doktorların sultanı. Eserleri Avrupa üniversitelerinde 600 sene temel kitap olarak okutulan dahi doktor. Hastalık yayan küçük organizmalar, civa ile tedavi, Pasteur'e ışık tutması, ilaç bilim ustası, dış belirtilere dayanarak teşhis koyma, botanik ve zooloji ile ilgilendi, fizikle ilgilendi, jeoloji ilminin babası.
 
Cebirin temelini atan islam bilgini.
 
Galile'den önce sarkacı bulan astronom.
 
Endülüsün en büyük müslüman doktorlarından asırlarca Avrupa'da eserleri ders kitabı olarak okutuldu.
 
Küçük kan dolaşımını bulan ünlü islam alimi.
 
İbrahim Efendi ( 18 yüzyıl )
Osmanlılarda ilk denizaltıyı gerçekleştiren mühendis.
 
Büyük bir sosyolog, psikolog, astronom ve fen adamı. En ünlü eseri "Marifetnâme" ile burçlardan, insan fizyoloji ve anatomisinden bahsetmiştir.
 
Yedi asır önce bügünküne çok benzeyen dünya haritasını çizen coğrafyacı.
 
Çeşitli ilim dallarını içine alan 52 kitaptan meydana gelen bir ansiklopedi yazan ilim adamı. Astronomi , Coğrafya, Musiki, Ahlâk, Felfese kitapları yazmıştır.
 
18 yüzyılda Osmanlıların en güçlü matematikçilerindendi.
 
Minyatürlü coğrafya kitabı yazan bilgin.
 
Çağını aşan büyük bir matematikçi ve astronomi bilgini. Osmanlının ve Türklerin ilk astronomudur.
 
Verem mikrobunu Robert Koch'dan 150 sene önce keşfeden ünlü doktor.
 
Osmalılarda rönesansın müjdecisi, coğrafyacı ve fikir adamı.
 
Ortaçağın Herodot'u müslümanların Plinius'u , astronom ve coğrafyacı bilgin.
 
İbni Heysem ayarında büyük islam matematikçisi, fizikçi ve astronom.
 
İslam dünyası Matematikçilerinden.
 
İbni Heysem'e kadar optikle ilgili eserleri kaynak olan bilgin. Fizik, felsefe ve matematik alanında yaptığı hizmetleri ile tanınmıştır.
 
Genelleştirilmiş izafiyet teorisini ortaya atan beyin güçlerimizden. Sağlığında Amerika da Florida Üniversitesinde teorik fizik merkezinde başkanlık yapmıştır.
 
Füzeciliğin atası, osmanlılarda ilk defa füze ile uçan bilgin.
 
Matematikte başkan kabul edilen Endülüslü Matematikçi ve astronom.
 
Çağının en büyük matematikçilerinden . Mağribinin eseri olan Tuhfetü'l Ada isimli kitabında üçgen, dörtgen, daire ve diğer geometrik şekillerinin yüzölçümlerini bulmak için metodlar gösterilmiştir.
 
Maaşallah ( 72? - 815 )
Meşhur islam astronomlarındandır. Usturlabla ilgili ilk eseri veren bilgindir.
 
Kıymeti ancak 18. 19. Yüzyıllarda anlaşılan büyük tarihçi ve coğrafyacı. Mesudi günümüzden 1050 sene önce depremlerin oluş sebebini açıklamıştır. Mesûdinin eserlerinden yel değirmenlerinin de müslümanların icadı olduğu anlaşılmıştır.
 
Seviyesine bugün dahi ulaşılamayan dahi mimar. Mimar Sinan tam manası ile bir sanat dahisidir.
 
Piri reisten 52 sene önce bugünkü uygun Akdeniz haritasını çizen haritacı. Günümüzden 500 sene önce kadar önce yaşamıştır.
 
Trigonometri alanında ilk defa eser veren, Merağa rasathanesini kuran, matematikçi ve astronom.
 
Necmeddinü-l Mısri ( 13 yüzyıl )
Çağının ünlü astronomlarından.
 
Cebirdeki binom formülünü bulan bilgin. Newton veya binom formülünün keşfi Ömer Hayyama aittir.
 
400 sene önce bu günküne çok yakın dünya haritasını çizen büyük coğrafyacı. Amerika kıtasının varlığını Cristof Colomb'dan önce bilen ünlü denizci.
 
Keşifleri ile ün salan asırlar boyunca Avrupa'ya ders veren kimyager doktor ünlü klinikçi.
 
Newton' dan çok önce diferansiyel hesabını keşfeden bilgin. Dünyanın çapını doğru olarak hesaplayan ilk islam bilgini. Matemetik ve astronomi alimi.
 
Fatih devrinin ünlü doktor ve cerrahlarındandır. Deneysel fizyolojinin öncülerindendir.
 
Ünlü bir denizci, matematik ve astronomi alimidir.
 
Büyük bir astronomi bilginidir.
 
Şihabettin Karafi ( ? - 1285 )
Orta çağın en büyük fizikçi ve hukukçularından.
 
İstanbul rasathanesi ilk kuran çağından çok ileride asrın önde gelen astronomi alimidir.
 
Çağının en büyük astronomu ve trigonometride yeni çığır açan ünlü bir alim ve hükümdar.
 
1000 sene önce ilk çağdaş ameliyatı yapan böbrek taşlarının nasıl çıkarılacağını ve ilk böbrek ameliyatını gerçekleştiren bilim adamı..
 
Keşif ve hizmetleri ile ün salmış astronomi alimidir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder