6 Ağustos 2011 Cumartesi

Tekirdağ İli Tanıtımı


Tekirdağ   -   No : 59


Tekirdağ İli
Tekirdağ ilinin konumu

İdari Teşkilat
Tekirdağ districts.png


İstatistikler
Nüfus798.109
― Şehir nüfusu545.481
― Köy nüfusu252.628
Nüfus yoğunluğu115 kişi/km²
Yüzölçümü6313 km²
Genel bilgiler
BölgeMarmara Bölgesi
Alan kodu0282Tekirdağ ili (eski adı: Tekfürdağı), Türkiye Cumhuriyetinin Marmara Bölgesi'nin Trakya yakasında, doğuda İstanbul, güneyde Marmara Denizi ve Çanakkale, batıda Edirne, kuzeyde Kırklareli ve kuzeydoğuda Karadeniz ile çevrili il. İlin merkezi aynı adı taşıyan Tekirdağ şehridir.

Nüfus Yoğunluğu: km²'ye 122 kişi. Yıllık Ortalama Sıcaklık: 13,8 °C. Yıllık Ortalama Yağış: 583 mm. 2008 TÜİK nüfus sayımına göre Türkiye'nin nufusu yüzde olarak en hızlı artan 2nci ildir. (1: Yalova, 2: Tekirdağ, 3: Hakkari)Coğrafya 


Tekirdağ, ilin batısında yer alan en yüksek tepesini 945 m. rakımlı Ganos Dağı (Işıklar Dağı)'nın oluşturduğu Tekir Dağları hariç genelde düzlüktür. Kuzeyde ilin en önemli akarsuyu olan Ergene nehri bulunur. Ergene yarattığı alüvyonlu ovaların verimliliğiyle il nüfusunun büyük bir kısmını çevresindeki yerleşimlere toplamıştır. Tekirdağ'ın bitki örtüsü Marmara Denizi kıyısında makilik, dağlık alanlarda ormanlık, diğer yerlerde ise step özelliği gösterir.
Tekirdağ'ın iklimi, Akdeniz iklimi ve kara ikliminin bir karışımıdır. Sahil yöresinde Marmara Denizi'nin etkisiyle nemli bir bölgedir.


TÜİK nufus sayımına göre Tekirdağ İlinin İlçeleri merkez (şehir) ve toplam nufusları 
Sıra
Kent
1990 Sayımı
2000 Sayımı
2007 Sayımı
2009 Sayımı
2010 Sayımı
Adrese Dayalı N.K.S.
1
Çorlu
74.681
141.525
190.792
206.512 (243.751)
215.293 (252.974)
2
Tekirdağ
80.442
107.191
133.322
140.967 (169.313)
141.439 (167.704)
3
Çerkezköy
23.102
41.638
60.907
69.875 (154.298)
73.918 (164.220)
4
Malkara
20.180
24.898
27.416
27.997
(56.308)
27.787 (54.315)
5
Saray
13.038
17.769
20.312
21.243 (45.639)
22.315 (46.351)
6
Muratlı
13.192
18.571
18.915
19.138 (26.175)
19.215 (25.944)
7
Hayrabolu
16.923
18.812
18.667
19.096
(37.422)
18.254 (35.242)
8
Şarköy
11.425
16.194
15.523
16.121 (29.933)
17.095 (30.409)
9
Marmaraereğlisi
6.142
8.175
10.322
11.803 (25.061)
10.165 (20.950

Tarihçe

Tekirdağ'da insan yerleşimi ile ilgili en eski kalıntılara Karansıllı köyü dolaylarındaki Yatak, Kuştepe ve Malkara yakınlarındaki Balıtepe adlı buluntu yerlerinde rastlanmıştır. Bunlar Alt Paleolitik Çağ'a ait aletlerin bulunduğu açıkhava buluntu yerleridir. Tipolojik olarak bir milyon yıl ile 250 bin yıl önceleri arasına tarihlenebilirler. Tekirdağ'ın hemen doğusunda bulunan Menekşe Çatağı ise Kalkolitik Çağ'dan Helenistik Dönem'e kadar yerleşilmiş bir buluntu yeridir.
Tekirdağ'ın tarihi Trakya'daki diğer illere paralellik gösterir; ilk olarak Traklar tarafından iskan edilen bölge, Makedon, Pers, Roma ve Bizans egemenliğinin ardından 1357'de I. Murat tarafından fethedilerek Osmanlı topraklarına katılmıştır. 1703 yılında Avusturya İmparatorluğu'na karşı bağımsızlık mücadelesi veren asi Macar prensi Rakoczi'ye de ev sahipliği yapmış olan Tekirdağ, Osmanlı döneminin sonlarında Edirne vilayetine bağlı bir sancak merkezi idi. 93 Harbi'nde (1878) Rus, Balkan Harbi'nde (1912) Bulgar ve I. Dünya Savaşı'ndan sonra (1920-1922) Yunan işgali yaşayan il, Kurtuluş Savaşı ile gelen zaferin ardından 13 Kasım 1922 tarihinde kalıcı olarak Türk topraklarına katıldı.İsminin kökeni

Tekirdağ, Bizans döneminde Βισανθη (Bisanthe) ve sonraları Ρωδοστο (Rodosto) adıyla anılmıştır. Kenti ele geçiren Türkler, şehre önceleri Rodosçuk, 18. y.y.'dan itibaren de Tekfur Dağı demeye başlamışlardır. Tekfur Ermeniceden alıntı bir sözcük olup Osmanlı Türkçesinde Hıristiyan hükümdarlara verilen bir sandır. Aslı tagovar, anlamı ise taç taşıyandır. Cumhuriyetin ilanından sonra tekfur sözcüğü atılarak yerine sesçe benzeşen tekir getirilmiştir.Ekonomi


Tekirdağ ilinin toprakları çok verimlidir. 1inci sınıf tarım arazisidir. Uçsuz bucaksız düz verimli ovaları yeşil ovaları vardır. Türkiye'nin yağlık ayçiçek ve buğday üretiminin büyük bölümünü karşılar. Tekirdağ ilinin batısında Malkara ve Hayrabolu ilçelerinde tarım ve hayvancılığın ekonomi degeri cok yüksektir. Tekirdağ ilinin doğusu, Çorlu ve Çerkezköy ilçeleri bölgesinde sanayi, endüstri ve tarım ekonomisi çok yüksektir. Özellikle Çorlu ve Çerkezköy ilçeleri burada bulunan yüzlerce ve yapılmakta olan onlarca (2008 yılında: 1.100 adet fabrika) fabrika nedeniyle çok göç almakta nüfusu çok hızlı artmaktadır. Türkiye'nin en hızlı sanayileşen 1inci ilidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder