15 Ağustos 2011 Pazartesi

Radyoloji


Radyoloji

Radyoloji, x ışınları ve diğer görüntüleme yöntemlerinin tıpta tanı ve tedavi amacıyla kullanılmasıdır. İkiye ana başlığa ayrılır.

1-Diagnostik Radyoloji
2-Radyoterapi
RADYOLOJİ TEKNİSYEN/TEKNİKERİ’NİN GÖREV VE YETKİLERİ:
1- Uzman tarafından yapılması gereken özel bilgi ve tekniği icap ettiren grafiler, tüm skopiler, skopi ile ilişkili grafiler dışında kalan hertürlü radyografilerin çekilmesi işlemini yapar.
2- Grafisi çekilecek hastaların hazırlanmaları ve yapılacak radyografi işlemi hakkında hastaya ya da hasta yakınına gerekli ve yeterli bilgiyi verir.
3- Radyoloji Teknisyeni/ Teknikeri Radyografi işlemleri sırasında hasta ve hasta yakınlarının en az derecede de radyoiyonizan ışınlardan etkilenmeleri için gerekli önlemleri almalı ve uygulamalıdır.
4- Radyoloji Teknisyeni/Teknikerinin yalnız başına İV(intravenöz) radyolojik kontrast madde kullanma yetkisi yoktur. Bu işlem radyoloji uzmanı tarafından yapılıdır. İV(intravenöz) kontrast maddeyi radyoloji teknisyeni yapacaksa da radyoloji uzmanı mutlaka yanında bulunmalıdır.
5- Servislerde portabıl (seyyar) röntgen cihazı ile yapılan radyografilerde cihazın taşınması, kullanılması. Film- kaset vb. yerleştirilmesi işlemleri radyoloji teknisyen/teknikerinin görev ve sorumluluğundadır.
6- Radyoloji teknisyeni/teknikeri servislerde yaptığı iş ve işlemlerde (grafilerde)radyasyon etkilenmemeleri için servis çalışanlarını uyarır.Gerektiğinde oda veya servis dışına çıkmaları çağrısında bulunur.
7- Filmlerin banyolarının yapılmasını ve raporları ile beraber ilgili servis ve polikliniklere imza karşılığında teslim edilmesini sağlar.
8- Röntgen teşhis laboratuvarında her türlü araç ve cihazların temizlik ve bakımlarını yaparak işletmeye ve kullanmaya hazır bulundurur. Gerektiğinde işletir ve kullanır.
9- Röntgen arşivinin düzenli olarak çalışmasını sağlar.
10- Radyoloji Laboratuvarının istatistiklerini hazırlar.
11- Radyoloji ünitesinde çalışan ya da staj için bulunan kişilerin eğitimlerine yardım eder.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder