7 Ağustos 2011 Pazar

Osmanlı Devleti Siyasi Tarihi 5 - Dağılma Dönemi

Osmanlı Devleti Siyasi Tarihi 5 - Dağılma Dönemi

DAĞILMA DÖNEMİ (1792-1914)
1812 Bükreş Antlaşması: Sırplara ayrıcalık verilmiştir.
1829 Edirne Antlaşması: Yunanistan bağımsız olmuş, Sırplar özerk duruma gelmiştir.
Mısır Sorunu: 1831’de Osmanlı Devleti’ne isyân eden Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa Osmanlı ordusunu yenmiş ve Kütahya Antlaşması imzalanmıştır. M. Ali Paşa’ya Mısır ve Girit valiliğine ek olarak Suriye valiliği de verilmiştir.
Hünkâr İskelesi Antlaşması: Mehmet Ali Paşa İsyânı’nı bastıramayan devlet, Rusya’dan yardım istemiş, Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 1833 Hünkâr İskelesi Antlaşması imzalanmıştır. Antlaşmaya göre,
• Osmanlı Devleti’ne bir saldırı olursa Rusya askerî yardımda bulunacaktır.
• Rusya ile Avrupa devletleri arasında bir savaş çıkarsa Osmanlı Devleti boğazları kapatacaktır.
NOT: Hünkâr İskelesi Antlaşması ile Boğazlar ilk kez uluslar arası bir sorun hâline gelmiştir.
1840 Londra Konferansı (Mısır Sorunu için) - 1841 Londra Konferansı (Boğazlar Sorunu için): Avrupalılar, çıkarlarına ters düştüğü için, Mısır Sorunu’nu Osmanlı Devleti’nin iç sorunu olmaktan çıkartıp uluslar arası sorun hâline getirmiş, ve çözmek amacıyla 1840 Londra Konferansı’nı toplamışlardır. Konferansta Mısır, iç işlerinde özgür, dış işlerinde Osmanlı devleti’ne bağlı duruma getirilmiş, sorun çözülmüştür. Bu arada Hünkâr İskelesi Antlaşması yürürlükten kalkmış ve Avrupalı devletler 1841 Londra Konferansı’nı toplamış, Boğazlar konusunda sözleşme imzalamışlardır. Rusların sıcak denizlere inmesini önleyen antlaşmaya göre,
• Boğazlar, Hünkâr iskelesi Antlaşması’ndan önce olduğu gibi tamamen Osmanlı egemenliğinde kalacaktır.
• Boğazlardan hiç bir devletin savaş gemisi geçmeyecektir.
1853-1856 Kırım Savaşı – 1856 Paris Antlaşması: Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yapılmıştır. Osmanlı Devleti’nin durumunun kötüye gitmesi üzerine Avrupalı devletler, Akdeniz ve Hindistan’daki çıkarlarını korumak amacıyla, Osmanlıların yanında savaşa katılmışlardır. Rusya yenilmiş, Paris Antlaşması imzalanmıştır. Antlaşmaya göre,
• Osmanlı Devleti bir Avrupa devleti sayılacak, Avrupa devletler hukukundan yararlanacak, toprak bütünlüğü Avrupalı devletlerin garantisi altına alınacaktır.
• Osmanlı Devleti ve Rusya Karadeniz’de savaş gemisi bulunduramayacak, Karadeniz kıyısına tersâne yapamayacaktır.
• Boğazlar, 1841 Londra Sözleşmesi’ne göre yönetilecektir.
• Osmanlı Devleti, azınlıklara yönelik ıslahat yapacaktır ( 1856 Islahat Fermanı yayınlanmıştır).
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder