14 Ağustos 2011 Pazar

Jeoloji

JEOLOJİ

Yer bilimi. Ge: Yer, Logos: Bilim sözlerinden alınmıştır. Jeoloji yer kabuğunun yapısından, bunu oluşturan maddelerden, oluşum tarihinden, ayrıca üzerinde yaşayan hayvan ve bitkilerin ilk yaratılışlarından bugüne kadar olan biyolojik oluşumlarını araştırır.

40-50 km kadar bir kalınlığa sahip olan yer kabuğunun organik ve anorganik oluşum tarihi jeolojinin temel konusudur. Yer kabuğunun tüm hareketleri ve mekaniği jeolojinin içerisinde yer alır. Jeoloji; çevremizin tanınmasında, sırlarının çözülmesinde bize yardımcı olur.

Jeolojiyi meslek edinen kişilere jeolog denir. Jeologlar, yerküreyi anlamak, onun sayısız problemlerine çözüm yolu aramak için doğayı araştırırlar. Dağlar, okyanuslar, denizler, çöller, derin vadiler jeologların çalışma alanlarıdır.
Jeoloji bir bilim olarak yer kabuğunu incelerken bu kabuk içine gizlenmiş bulunan maden, su, kömür, petrol vb. yer altı kaynaklarını da araştırır. Bunların oluşumlarını ve yer yüzüne dağılışlarını inceler. Bundan dolayı diğer bilim dallarından olan fizik, kimya, biyoloji, jeofizik, maden, coğrafya gibi bilimler jeolojinin destekçileridirler.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder