11 Ağustos 2011 Perşembe

İBRAHİM ZEKİ BURDURLU HAYATI, ESERLERİ

İBRAHİM ZEKİ BURDURLU 
Şâir


Burdur’da doğdu. İstanbul Erkek Öğretmen Okulu (1938) ile Gazi Eğitim Enstitü Türkçe Bölümü’nü bitirdi. Si­vas, Burdur, Kıbrıs ortaokul ve lisehrinde, İzmir Eğitim Ens-titüsü’nde öğretmenlik yaptı. 1977′de emekli oldu.

Günümüz şâir ve yazarlarındandır. ilk şiiri Öğretmen Oku-lu’nda öğrenci iken Servet-i Fünun- Uyanış dergisinde görü­lür. Öğrenciliği sırasında, Ahmet Kutsi Tecer tarafından başlatılan şiirde, halk şiiri geleneğinden faydalanma çalış­malarına Katıldı. Yeni şiir iie halk şiirinin tekniğini birleştir­meye gayret etti. Şiirlerinde mahalli duygulan, millet ve va­tan sevgisini terennüm etti. Masal, inceleme, araştırma ve antoloji türünden eserleri de vardır.


Şiir kitapları:
1. Toprak İnsanları (1945), 
2. Toprağın için­deki Toprak (1946), 
3. Burdur’daki Mahallemiz (1947), 
4. Ke­loğlan (1949), 
5. Basık Tavan (1950), 
6. Bir Köyden Bir İnsan (1951), 
7. Lefkoşe (1953), 
8. Minnacık Ada (1954), 
9. Günay­dın Yavru Kıbrıs (1959), 
10. Atatürk’üm (1959), 
11. Sev Beni ‘(1966), 
12. Açmıyor Mu Kıbrıs’ımın Gülleri? (1968), 
13. İzmir’­in Mor Atları (1976).


Masal kitapları:
1. Nur Güzeli (1963), 
2. Dileği Gerçekleşmeyen Kız (1963), 
3. Güllü Pâdişâh (1963), 
4. Mavi Pullu Balık (1964), 
5. Üç Yumak (1964), 
6. Kendi Bir Karış, Sakalı Üç Karış (1972).


Antolojileri:
1. Şiirimizde Öğ­retmen (1965), 
2. Öğretmen Şâirler Antolojisi (1966), 
3. Ata­türk Şiirleri Antolojisi (1967).


Diğer eserleri:
1. Memiş Can (1978, roman),
 2. Anılardan Öyküler (Hikâyeler, 1979), 
3. Üç Destan (Köroğlu- Karacoğlan- Oğuz Destanı, 1969), 
4. Romanlanyla Reşat Nuri Güntekin (1971). 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder