9 Ağustos 2011 Salı

İbrahim Efendinin Yapmış Olduğu İlk Denizaltı

İbrahim Efendinin Yapmış Olduğu İlk DenizaltıLâle Devri'nin bütün haşmetiyle hüküm sürdüğü yıllardı. Tarih 1719 yı­lının 3 Aralık'ını gösteriyordu. Zamanın Padişahı III. Ahmed, şehzadeleri­nin sünnet düğünlerini yaptırıyordu. Günlerce süren eğlencelerin 13. günüy­dü. Denizin yüzü rengârenk kayıklarla dopdoluydu. Padişah, vezirler ve şeh­zadeler, Aynalıkavak'taki sahil sarayında heyecanla gösterileri seyrediyor­lardı. Birdenbire denizden koca bir timsahın çıktığı görüldü. Kayıkçılar ara­sında bir gürültü koptu. Canavar, üç çifte kayık büyüklüğündeydi. Üst çene­sini açıp kapayan, sağa sola hareket eden bu timsahın denizde işi neydi? 

TİMSAH YAKLAŞIYOR! 

Timsahın, Aynalıkavak Sarayı'na doğru yaklaşması, padişah ve berabe­rindekileri daha da heyecanlandırmıştı. Sarayın önüne kadar geldiğiğnde gördüler ki, timsaha benzeyen bu yaratık, timsah şeklinde bir denizaltı ge­misinden başka bir şey değildi.

Saray önlerinde ağır ağır denize gömülen denizaltı timsah, meraklı göz­lerden tamamen kayboldu. Herkes heyecanla neticeyi bekliyordu. Bir saat kadar sonra timsah biçiminde denizaltı tekrar su yüzüne çıktı. Bir müddet dolaştı. Kocaman ağzı açıldı. Timsahın ağzından rengârenk elbiseler giymiş delikanlılar çıktı. Timsahın sırtında çalıp oynamaya başladılar. Bu gösteri, seyredenler için unutulmaz bir hatıra oldu.

Seyyid Vehbi'nin "Sürname-i Hümayun"unda anlattığı bu hadise, bize Osmanlılar'da denizaltıların ilk denemelerinin başarıyla gerçekleştirildiği­ni göstermektedir.

DENİZALTININ İLK ŞEKLİ 

Aslında timsah, eğlencelik olsun diye yapılmıştı. Fakat ne olursa olsun bu, denizaltı gemisinin ilk şeklinden başka bir şey değildi. Mimarı ise Tersane Başmimarı (gemi inşaat mühendisi) İbrahim Efendi idi. Başmimar İb­rahim Efendi, şüphe yok ki, bunu çok ince matematik hesaplar içinde plan­lamış ve gerçekleştirmişti.

Fakat ne yazık ki, İbrahim Efendi'nin bu mevzudaki bilgisi daha sonra­kilere aktarılamadı, geliştirilemedi; onun ölümüyle birlikte tarihi gömüldü.

Daha önce denizaltıyla ilgili düşünce ve planlamalara Leonardo da Vin­ci (1412-1519)'de rastlıyoruz. Onun gerçekleştiremediği denizaltı çalışma­larına 1620 yılında Hollandalı fizik bilgini Cornellus van Drebbel, 1653 yı­lında Fransız François de Son, devam etti. Üstü kapalı teknelerle yapılan bu denemeler, 1776 yılında Amerikalı bilgin Devid Bushnell'in ilk denizaltı gemisini yapmasına kadar sürdü.

Çağımızda ise artık nükleer denizaltılar yapılabilmektedir.

Tarihçi Bahaeddin, ilk denizaltı gemisinin 1150 tarihinde Akka kuşat­ması sırasında kullanılarak, Müslümanların şehre girdiğini kaydetmektedir. Bu durumda, Mimar İbrahim Efendi de Osmanlılar'da ilk denizaltıyı yapan kişi olmaktadır.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder