8 Ağustos 2011 Pazartesi

İbn-i Avvam

İbn-i Avvam

İbn-i Avvam on ikinci yüzyılda Endülüs’te yetişen botanik alimi. İsmi; Yahya bin Muhammed bin Ahmed bin Avvam el-İşbili olup, künyesi Ebu Zekeriyya’dır. Hayatı hakkında kaynaklarda fazla bilgi mevcut değildir. On ikinci yüzyılın sonlarına doğru yaşadığı ve aslen İşbiliye’li olduğu bilinmektedir.

İlim dünyasında botanik ve zooloji (bitki ve hayvanlarla ilgili bilim dalları) sahasındaki çalışmalarıyla Ünlü olan İbn-i Avvam’ın Kitab-ül Felaha adlı eseri Ünlüdur. Bu eser sadece İslam aleminde değil, bütün dünyada ortaçağ boyunca kendi sahasında temel kaynak olarak kullanıldı. Otuz dört bölümden meydana gelen eserin otuz bölümü bitkilerden, dört bölümü de hayvanlardan bahsetmektedir. Eserde 585 bitki nevi ele alınmakta, 50’den fazla meyve ağacının dikilip yetiştirilme ve gübreleme usulleri, aşı yapma tekniği, toprağın yapı özellikleri, ağaç ve üzüm kütüklerinde meydana gelen çeşitli hastalıkların belirtileri, görünüşleri ve bunların tedavi yolları anlatılmaktadır. İbn-i Avvam eserini hazırlarken, devrindeki Müslüman çiftçi ve ziraatçilerin tecrübelerine başvurmuş, ayrıca kendinden önce yazılan eserlerden faydalanmıştır.


Kitab-ül-Felaha’nın tek nüshası Escurial Kütüphanesindedir. Yazma, Josef Antonio Bangueri tarafından İspanyolcaya tercüme edilerek, aslıyla birlikte iki cilt halinde 1802 senesinde neşredilmiştir. Eserin Fransızca tercümesi ise Clement-Mullat tarafından yapılarak yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder