14 Ağustos 2011 Pazar

Elektronik ve haberleşme mühendisliği


Elektronik ve haberleşme mühendisliği

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünde temel olarak diğer mühendislik bölümünde verilen eğitim uygulanır. Elektronik, telekomünikasyon, devreler ve sistemler, elektromagnetik alan ve mikrodalga tekniği anabilim dallarında uzmanlaşmak mümkündür.

Türkiye'de elektronik ve haberleşme mühendisliği
Türkiye'de elektronik ve haberleşme mühendisliği eğitimi Yüksek Mühendis Mektebi'nde ilk olarak elektromekanik bölümü olarak başlamıştır. Yüksek Mühendis Mektebi, İstanbul Teknik Üniversitesi olarak yeniden yapılandırılınca bu bölüm kuvvetli akım kolu ve zayıf akım kolu olarak 2'ye ayrıldı. Kuvvetli akım kolu elektrik mühendisliğini, zayıf akım kolu elektronik mühendisliğini belirtir.[1] 1954 yılında ise Türkiye'de 3 kurumda elektrik mühendisliği eğitimi verilmekteydi: İTÜ, Yıldız Teknik Okulu ve Robert Koleji.Günümüzde pekçok üniversitede elektronik ve haberleşme mühendisliği bölümü vardır.

Lisans eğitimi ve süresi
Bu programın eğitim süresi 4 yıldır. Diğer mühendislik programlarından farklı olarak ders programlarında telekomünikasyon, haberleşme sistemleri gibi konular daha yoğun olarak yer almaktadır. Ayrıca 3.sınıf sonunda elektronik veya haberleşme dallarından biri seçilmektedir.

Mezunların ünvanı ve çalışma alanları
Mezunlarına lisans diploması ve "Elektronik ve Haberleşme Mühendisi" ünvanı verilir.

Çalışma alanları

 • Filtre tasarımı
 • Analog, sayısal, aktif, pasif, akustik dalga Duyarlık ve tolerans analizi.
 • Sayısal ve analog devrelerde analiz ve tasarım için bilgisayar programlarının hazırlanması
 • Devre ve sistem analizi ve tasarımı
 • Yapay sinir ağları
 • Mikroişlemci tabanlı sistem tasarımı
 • Elektromagnetik uyumluluk ve elektromagnetik girişim
 • Elektronik devre ve sistem tasarımı (analog+sayısal)
 • CMOS tümdevre tasarımı (analog+sayısal)
 • Mikroişlemci ve mikrodenetleyicili sistem tasarımı
 • Elektronik elemanların modellenmesi
 • Tümdevre üretim teknolojileri
 • Tıpta yapay sinir ağları uygulamaları
 • Biyolojik işaretlerin algılanması, dönüştürülmesi ve işlenmesi
 • Tıpta laser ve ultrasonik uygulamaları
 • Modülasyon dönüştürücüleri tasarımı
 • FM vericileri
 • Kablolu TV kuvvetlendiricileri
 • İleri Video Sistemleri
 • Sayısal TV Sistemleri
 • Video/ses Sıkıştırma Teknikleri: MPEG/DVB/ATSC
 • Sayısal İşaret ve Görüntü İşleme, Sayısal Video İşleme, Şekil Tanıma, Konuşma İşleme
 • Analog ve Sayısal Haberleşme Sistemleri Prensipleri ve Tasarımı
 • Enformasyon Teorisi ve Kodlama
 • Kestirim ve Sezme Teorisi
 • Bağlaşma Sistemleri, IDN, ISDN
 • Akıllı Şebekeler
 • Mobil Haberleşme
 • Geniş Bandlı Sistemler, FR, SMDS, DQDB-MAN, ATM
 • Bilgisayar Haberleşmesi ve Veri Haberleşmesi
 • Lokal Alan Şebekeleri, FDDI
 • Teletrafik
 • Elektroakustik
 • hücresel ağlar


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder