14 Ağustos 2011 Pazar

Elektrik mühendisliği


Elektrik mühendisliği

Elektrik enerjisinin üretimi, iletimi, dağıtımı, enerji sistemleri ve elektrik enerjisi ile çalışan her türlü elektrikli cihazların (elektrik makinaları, güç transformatörleri vb.) tasarımı, geliştirilmesi, korunması, denetimi, güvenliği ve işletilmesi konularıyla ilgilenir.

Bu alan 19. yüzyıl sonlarında elektrikli telgraf ve güç kaynaklarının ticarileşmesiyle meslek olarak tanımlanmaya başlamıştır. Günümüzde elektrik mühendisliği birçok alt disiplini de kapsamaktadır. Bunlar; güç, optoelektronik, sayısal elektronik, analog elektronik, bilgisayar bilimleri, yapay zekâ, elektronik, sinyal işleme, telekomünikasyondur.

William Gilbert'in 1600'lerde yazdığı De Magnete adlı eseri "elektrik" teriminin orijinini oluşturmaktadır. Birçokları tarafından elektrik mühendisliğinin ya da elektriğin babası olarak nitelendirilmektedir.[1]
Günümüzde ise enerji hayatımızın olmazsa olmaz bir parçası haline gelmiştir. Enerjinin bir biçimi olan elektrik enerjisi ise en yaygın olarak kullanılan enerji türüdür. Bu enerjinin üretimi, dağıtımı, iletimi ve kullanımı ile uğraşan meslek dalı elektrik mühendisliğidir.

Alt dallar
Güç mühendisliği
Kontrol mühendisliği
Elektronik mühendisliği
Mikroelektronik
İşaret işleme
Telekomünikasyon mühendisliği
Bilgisayar mühendisliğiHiç yorum yok:

Yorum Gönder