9 Ağustos 2011 Salı

El İdrisi


El İdrisi

El İdrisi'nin Çizmiş Olduğu Dünya Haritası


Ebû Abdullah Muhammed b. Muhammed Şerif el-İdrîsî, daha çok El İdrisi olarak bilinen ünlü Arap gezgin, haritacı ve coğrafyacı, (d.1100 Septe - ö. 1166 Palermo, Sicilya)

Önemli eserleri

  • Nüzhetü’l-Müştâk fi İhtirâkı’l-Âfâk
  • Ünsü’l-Mühec ve Ravzü’l-Ferec
  • El-Câmi’ li-Şıfâtı Eştâti’n-Nebât ve Durûbi Envâci’l-Müfredât Mine’l-Eşcâr Ve’s-Simâr Ve’l-Hasâ’is


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder