7 Ağustos 2011 Pazar

Eğitim Öğretim

EĞİTİM ve ÖĞRETİM


Eğitim-öğretim, ilmiye sınıfı tarafından yürütülmüştür. İlmiye sınıfının başlıca üç fonksiyonu vardı:
• Eğitim-öğretim (müderrisler yerine getirirdi).
• Fetva görevi (müftiler yerine getirirdi).
• Yargı ve yönetim görevi (kadılar yerine getirirdi).

Eğitim ve öğretim esas olarak Sıbyan Mektepleri ve Medreselerde yapılırdı. Bunlardan başka cami ve tekkelerde, özel olarak saray okulları ve vezir konaklarında yapılan öğretim de vardı. Sıbyan mektepleri öğretmenlerine “Muallim” denilirdi. Medreselerde ders verenlere ise “Müderris”, öğrencilere “Talebe, Suhte” veya “Danişment” adı verilmiştir. Müderrislerin yardımcısı olan ve ders tekrarlayan kişiler de MUİD adını taşırlardı.


Osmanlı medrese teşkilâtı, Fatih Sultan Mehmet’in Fatih Camii avlusuna yaptırdığı Sahn-ı Seman Medreseleri ile büyük gelişme göstermiştir. Kanunî Sultan Süleyman döneminde Süleymaniye Camii çevresinde kurulan Süleymaniye Medreseleri ile gelişme daha da artmıştır. Süleymaniye Medreselerinin yanına bir Darülhadis Medresesi ve medrese tarihinde ilk kez bir Tıp Medresesi açılmıştır.

Medreseler dışında eğitim-öğretim yapan en önemli okul, Enderun Mektebi idi. Önceleri Edirne sarayı’nda kurulan bu okul, İstanbul’un fethinden sonra Topkapı Sarayı’nda da açılmıştır. buraya girecek olanlar, Edirne sarayı, İbrahim Paşa sarayı ve Galatasaray Mektebini bitirenler arasından seçilmiştir. Devlet adamı Enderun’dan yetişirdi. Enderun Mektebi, 1908’e kadar varlığını sürdürmüştür.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder