8 Ağustos 2011 Pazartesi

Ebu Musa Cabir bin Hayyan


Ebu Musa Cabir bin Hayyan

Ebu Musa Cabir bin Hayyan , Abbasi döneminde Yaşamış Ve İslam biliminin temelini atan Fars. Cabir bin Hayyan ilk Pratik Simya (alşimi) âlimdir. Orta Çağ Avrupası'nın Simya alanına büyük boy ölçüde Etki etmis ve Kimya'nın da esasını oluşturmuştur.

Günümüz dünyasında atomla İlgili ilk çalışmaların ingiliz fizikçi John Dalton (1766-1844) tarafından yapıldıgı, uranyumun çekirdeğinin parçalanabileceği fikrinin de Alman Kimyacı Otto Hahn (1779-1868) tarafından ortaya atıldıgı Fikri yaygındır. Halbuki onlardan 1000 yıl önce Yaşamış ve dönemin en büyük boy İlim merkezlerinden Harran Üniversitesi'nde rektörlük yapmis olan Cabir bin Hayyan, maddelerin atomik yapısını gösteren tespitler yaparak, reaksiyonlarda belirli kütlelerin belirli kütlelerle reaksiyona girdiğini söylemiştir. Atom hakkında, ancak asırlar sonra anlaşılabilecek su sözleri söylemiştir:

Maddenin en küçük Parçası olan "el-cüz'ü la yetecezza" ( ATOM ) da yoğun bir Enerji vardir. Yunan bilginlerinin söylediği gibi bunun parçalanamayacağı söylenemez. Atom parçalanabilir. Parçalanınca da öyle büyük boy bir guç oluşur ki bir anda Bağdat'ın altını üstüne getirebilir. Bu, Allahü Teala'ın Kudret nişanıdır. "
Böylelikle görülmektedir ki, Hayyan , Dalton ve Hahn'dan yüzyıllar önce bu buluşları gerçekleştirmiştir.

Kimyager ve Eczacı olan babasının oğlu olarak Horasan'da doğmuş ve Yemen'de 'de okuduktan sonra Kufa'ya giderek Abbasi halifesi Harun Reşid 'e saray ALIMI olarak Hizmet etmistir.

Kimya dışında Eczacılık , Metalurji , Astroloji , Felsefe , Fizik ve Müzik gibi Geniş Alanda 400 ü Aşan eser bıraktığı söylenirse de ancak 20 civarında eseri bugüne kalmıştır. Bazı eserlerinin Aslinda Öğrencileri tarafından yazıldığı anlaşılmıştır. Nitrik asit , Hidrojen klorür ve Sülfürik asit 'Rafine ve kristalize yöntemlerini bulduğu Kral suyu nu ICAT ettiği ve ' Sitrik asit , Asetik asit , Tartarik asit 'i keşfetiği düşünülmektedir. İnbik  geliştirmiş ve kendisinin ortaya attığı Baz kavramıyla Kimya'nın gelişmesine katkıda Bulunmuştur.

Kendisi o yüzyıldan atomun parçalayacağını Görmüş'ün büyük boy bir Bilim adamıdır. Ayrica Daha sonra zehirlilerin zehirlisi olan arsenik tozunu elde eden ilk kişidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder