9 Ağustos 2011 Salı

Behram Kurşunoğlu


Behram Kurşunoğlu

Behram Kurşunoğlu (d. Bayburt 1922 - ö. Miami, Florida 25 Ekim 2003).
Prof. Dr. Behram Kurşunoğlu Aslen Bayburt'un Merkez ilçesine bagli Aydincik koyunde doğmuş olan Prof. Dr. Behram Kurşunoğlu "Genelleştirilmiş İzafiyet Teorisi" adıyla yeni bir teori ortaya atan ilim adamımızdır.ABD de Florida ÜniversitesindeTeorik Fizik Merkezinde başkanlık yapmıştır.Aynı zamanda "Küresel Vakıf'ın kurucusu olan Kurşunoğlu dünyanın en büyük fizikçileri arasında yer almaktadır.

 Atom bombasının babası sayılan Oppenhelmer ve hidrojen bombasını bulan ve yaşayan en büyük fizikçi Dirac, Profesörümüzün en yakın arkadaşları arasında yer alıyor.Daha gençliyindeyken ünlü fizikçi Albert Einstein'la irtibata geçti.Cambridge Üniverstesinde doktarısını yaparken Einstein ile ilmi konular ve çeşiti teoriler üzerinde mektuplaştı.Uzun uzun fikir alış verişinde bulundu.1953 yılında araştırmalar yapmak üzere Amerika'ya Cornell Üniverstesine gitti.Einstein'la aralıksız 4 saat görüştü.O anda Kurşunoğlu 31,Einstein da 74 yaşlarındaydı. Bu görüşmeler esnasında Prof. Kurşunoğlu yeni teorisini ortaya attı.Einstein'nın teorisine karşılık kendi teorisinin doğruluğunu savundu.Einstein derin bir düşünceden sonra:İkimizden biri muhtemelen doğru.Senin Teorin benimkinden daha kapsamlı.Fakat zaman gösterecek.Sonra da Einstein: 1905 yılında arkadaşımla labaratuarda çay içerken izafiyet teoremi anlattığımda kimse dediklerime inanmaz,bana gülerlerdi.Ama sonunda kim haklı çıktı?Sözlerini ekledi,teorisinin doğru olup olmayacağının zamanla anlaşılacağını belirtti. Profesürümüz "hayatımın en büyük projesi" olarak kabul ettiği teorisini ilim dünyasına kabul ettirmekle meşgul."Einstein dahi bilim hayatının yarısından fazlasını bu teoriyle geçirdi, sonuca varmadan öldü" diyen Kurşunoğlu "Gelleştirilmiş İzafiyet Teorisi'nin kabul göreceği ümidini taşımaktadır.
Teorimin kazanacağından şüphem yok.Eğer teori kabul edilirseilim adamımız Einstein'nın başarısının ötesine geçmiş olacak." Prof. Kurşunoğlu'nun teorisi hakkında diğer bilim adamlarının görüşleri ise şöyledir: "Prof. Kurşunoğlu'nun teorisine kimse karşı çıkmıyor.Ama Einstein'i çiğneyip açıça kabule de yanaşmıyor. Fakat kabul edildiğinde Kurşunoğlu, Newton ve Einstein ayarında bir fizikçi olarak bilim tarihine geçecektir." Kainatın yaratılışı ile ilgili teorisini Prof. Kurşunoğlu şöyle izah ediyor: "En büyük güç sahibi olan Allah, yaratmak ve yönetmek için evreni meydana getirdi. Evrende temel ve manyetik yükler bulunmaktadır.Orbitron teorisi taşıyan bu teori evrendeki kurumsal çalışmalarımı içine almaktadır. Kainatın meydana gelişini izah eden "Big Bang" isimli popüler teori yerine bilmi temel ve deneylerle ortaya çıkardığım teorim her şeyin başı olan bu konuyu bilmen izah etmektedir. Evrenin yaratılması ilk 2-3 saniye içinde, evrenin büyük kısmını teşkil eden 10 üssü 80 parçacık meydana geldi. Zamanın başlangıcından önce evreni kaplayan zaman öncesi güçlerin alanı vardı. Milyarlarca sene sonra bu alan çok yüksek yer çekimi sebebiyle çöktü ve bir atomdan trilyonlarca kere küçük "mikroblackholes" denilen siyah mikro delikler ortaya çıktı. Bu deliklerin yarısı maddeden zaman öncesinde başlayan büyük bir yangın evrene dağıldı. Madde ile karşı maddenin birbirinden parçalnma neticesinde ayrılınca yeni parçacıklar, zamanla yıldızlar, gezegenler, karşı gezegenler ve insanlar, çok muhtemelen de karşı insanlar yaratıldı." Prof. Kurşunoğlu kara mikro delikleri de şöyle açıklıyor: "Aklın Alamayacağı kadar büyük yer çekiminde meydana gelen mikro siyah delikler hemen hemen "0" boyuta yakın ve protonun 1 milyon misli ağırlıkta yeni parçacıklar. Bu ağırlık ise 1'in 10 milyonda biri ağırlıkta. Yani tespiti mümkün olamayacak ölçüde az ağırlıkta." Prof. Dr. Kurşunoğlu'nun Diger Hizmetleri Prof. Kurşunoğlu kurucusu ve eski başkanı olduğu Teorik Fizik Çalışmaları Merkezinde büyük hizmetlerde bulunmaktadır. Şimdiye kadar merkezde düzenlenen bir başarı armağanını, Nobel Armağan kazanmış 22 bilim adamıyla birlikte yeryüzünün en tanınmış fizikçilerine takdim etmişlerdir. 1978 yılında kurduğu "Global Foundation (Küresel Vakıf)" ta da son derece ciddi ve önemli çalışmalar yapmıştır. Prof. Kurşunoğlu ünlü Harvard dan Moskova Üniversitesi,Fransa'dan Uzakdoğu'ya kadar sayısız yüksek öğretim kuruluşlarında bilim adamlarına konferanslar vermiştir. Ülkemizde de Atom Enerjisi Komisyonu'nun kuruluşunda büyük rol oynayan Prof. Behram Kurşunoğlu Türk Silahlı Kuvvetleri Genel Kurmay Başkanlığına da atom konusunda danışmanlık yaptı. Küçük Çekmece'de ki atom reaktörünün planlarını hazırladı. Prof Kurşunoğlu Türkiye'nin bilim alanındaki yerini ise şu şekilde değerlendirmektedir: Türkiye bilimde çok ileri gitti. 1955'te gittiğimde tanınmış 2-3 fizikçi vardı. Büyük haz duydum. 20 yılda Japonya gibi Türkiye: Fizik, kimya ve biyolojide çok ileri seviyeye ulaştı. Halen Ortadoğu ve Doğu Avrupa'dan çok ilerdeyiz. Ama henüz Fransa ve İtalya seviyesine gelemedik. Türkiye'nin en üst seviyeye ulaşması için bir bilmi seferberliğe girişmesi gerek. Bunun teknolojiye paralel gitmesi lazım ki öylece kendi tankımızı, uzğımızı da imal edebilir hale gelelim. Bunu başarabilirsek 20 yılda Japonya gibi olabiliriz. Söylediklerim hayal gibi gelmesin. 1939-1940 yılında İstanbul-Erzurum demiryolu yapıldı. Gece gündüz çalışılarak bitirildi. Bu dünyada en hızlı bitirilen demiryoluydu. Eğer yurtdışındaki bilim adamlarımız Türkiye'ye döner, bilim seferberliğine iştirak ederlerse bu iş başarılır. Tek cevap topluca anavatana dönmemiz. Prof. Dr. Kurşunoğlu, 1972 yılında da Cumhurbaşkanlığı bilim armağanıyla ödüllendirildi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder