7 Ağustos 2011 Pazar

ANADOLU TÜRK BEYLİKLERİ

ANADOLU TÜRK BEYLİKLERİ


I. SİYÂSÎ TÂRİH
20 kadar beylik kurulmuştur;
• Karamanoğulları : Karaman-Konya ve çevresi. En güçlü ve en önemli beyliklerden biridir. Resmî dil olarak Farsçayı seçen Anadolu Selçuklularına karşı Karamanoğlu Mehmet Bey Türkçenin yılmaz savunucusu olmuş, Türkçeden başka dil konuşulmasını bir fermanla yasaklamıştır (1).
Germiyanoğulları : Kütahya.
Karesioğulları : Balıkesir-Çaanakkale). Denizcidirler. Osmanlıların Rumeli’ye geçmelerinde bu beyliğe mensup denizcilerin rolü olmuştur.
Hamidoğulları : Göller Bölgesi-Antalya.
Menteşeoğulları : Muğla. Denizcidirler.
Candaroğulları : Kastamonu-Sinop.
Aydınoğulları : Aydın. Denizcidirler. Gâzi ünvânı ile anılan Umur Bey, büyük bir denizcidir.
Saruhanoğulları : Manisa. Denizcidirler.
Eretna Beyliği ve Kadı Burhanettin Devleti : Sivas-Kayseri.
Ramazanoğulları : Çukurova.
Dulkadiroğulları : Maraş (2).
Osmanoğulları : Söğüt-Domaniç. Diğer beylikleri zamanla egemenliklerine almış, Anadolu’da siyâsî birliği sağlamışlardır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder