7 Ağustos 2011 Pazar

ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ (1075-1308)

ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ (1075-1308)


I. SİYÂSÎ TÂRİH

 • • Büyük Selçuklu sultanı Melikşah’ın Anadolu’nun fethiyle görevlendirdiği beylerden biri olan Kutalmışoğlu Süleyman Şah tarafından İznik’te kurulmuştur.
 • • Haçlı seferleri I.Kılıçarslan zamanında 1096’da başlamıştır. İznik Haçlıların eline geçince başkent Konya’ya taşınmıştır.
 • • I.Mesut ilk Anadolu Selçuklu parasını(sikke) bastırmıştır. Bakır olan bu para, II.Kılıçarslan tarafından gümüş ve altın olarak basılmıştır.
 • • II.Kılıçarslan, Bizans ile yaptığı 1176 Miryokefalon Savaşı’nı kazanmış, böylece, Anadolu’nun Türk yurdu olması kesinlik kazanmıştır. Diğer deyişle, yenilgiden sonra, Bizans, saldırıdan savunmaya geçmiştir.
 • • Anadolu Selçuklu Devleti’ne en parlak dönemini yaşatan, Konya’yı kültür-sanat merkezi hâline getiren Alaeddin Keykubat, ticareti geliştirmek için şunları gerçekleştirmiştir:
 • • Kırım Yarımadası’na sefer düzenlemiş, Suğdak Limanı’nı ele geçirerek, bölgeye Türk tüccarlar yerleştirmiştir.
 • • Alanya (Alaiye)’yı alarak burada bir tersâne açmıştır.
 • • Anadolu’da kervansaray ve hanlar yaptırmış, yabancı tüccarlara ticârî ayrıcalıklar vermiş, mallarına sigorta uygulaması başlatmıştır. Etkinlikler, Anadolu’yu önemli bir ticâret merkezi hâline gelmiştir.
 • • Ahî teşkilâtını geliştirmiştir.
 • • Alaeddin Keykubat, 1230 Yassıçemen Savaşı’nda Harzemşah Türk Devleti’ni yenmiş, Doğu Anadolu’yu ele geçirmiştir. Böylece, Moğollarla sınırdaş olunmuştur.
 • • II.Gıyaseddin Keyhüsrev daneminde 1240 Baba İshak Ayaklanması (Bâbâîler İsyânı) devletin güçsüzleşmesine yol açmış, 1243 Kösedağ Savaşı Moğollara karşı kaybedilmiştir. Anadolu Selçuklu Devleti ikiye bölünerek başına bir İlhanlı(Moğol) genel valisi atanmış, ardından da yıkılmıştır. Hacı Bektaş Veli, Nasreddin Hoca, Mevlâna, Yunus Emre... bu dönemde yaşamışlardır.
 • Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılma sebepleri şunlardır:
 • • Baba İshak İsyânı.
 • • Kösedağ Savaşı sonrasında başlayan Moğol istilâsı sonucu merkezî otoritenin bozulması.
 • • Anadolu’da bağımsız beylikler kurulması (ikinci Türk beylikleri).
 • • II.Gıyaseddin Keyhüsrev ve veziri Saadettin Köpek’in izledikleri yanlış politika.
 • • Ülkenin hanedan üyeleri arasında bölüşülmesi.
 • • Haçlı seferlerinin etkisi.


1 yorum:

 1. Tüm Bilgiler Mevcut Değil Olmas Böle YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

  YanıtlaSil