18 Ağustos 2011 Perşembe

9. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti


9. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti9. Hükümet - 1. Bayar Hükümeti (25 Ekim 1937 - 11 Kasım 1938)İsim
Görev
1
Mahmut Celâl Bayar
Başbakan
2
Ali Rana Tarhan
Gümrük ve İnhisarlar Vekili
3
Şükrü Saracoğlu
Adliye Vekili
4
Kazım Fikri Özalp
Müdafa-i Milliye Vekili
5
Şükrü Kaya
Dahiliye Vekili
6
Tevfik Rüştü Aras
Hariciye Vekili
7
Fuat Ağralı
Maliye Vekili
8
Şakir Kesebir
İktisat Vekili
9
Saffet Arıkan
Maarif Vekili
10
Ali Çetinkaya
Nafia (Bayındırlık) Vekili
11
Ahmet Hulusi Alataş
Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekili
12
Şakir Kesebir
Ziraat Vekili
13
Faik Kurdoğlu
Ziraat VekiliHiç yorum yok:

Yorum Gönder