18 Ağustos 2011 Perşembe

8. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti


8. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti8. Hükümet - 7. İnönü Hükümeti (1 Mart 1935 - 25 Ekim 1937)


İsim
Görev
1
İsmet İnönü
Başbakan
2
Ali Rana Tarhan
Gümrük ve İnhisarlar Vekili
3
Şükrü Saracoğlu
Adliye Vekili
4
Yusuf Kemal Tengirşenk
Adliye Vekili
5
Kazım Fikri Özalp
Müdafa-i Milliye Vekili
6
Şükrü Kaya
Dahiliye Vekili
7
Tevfik Rüştü Aras
Hariciye Vekili
8
Fuat Ağralı
Maliye Vekili
9
Mahmut Celâl Bayar
İktisat Vekili
10
Zeynel Abidin Özmen
Maarif Vekili
11
Saffet Arıkan
Maarif Vekili
12
Ali Çetinkaya
Nafia (Bayındırlık) Vekili
13
Sırrı Day
Nafia (Bayındırlık) Vekili
14
Refik Saydam
Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekili
15
Şakir Kesebir
Ziraat Vekili
16
Reşat Muhlis Erkmen
Ziraat Vekili
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder