17 Ağustos 2011 Çarşamba

53. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti


53. Türkiye Cumhuriyeti HükûmetiTürkiye Cumhuriyeti 53. Hükûmeti (II. Mesut Yılmaz Hükümeti ya da ANAYOL olarak da bilinir)
6 Mart 1996-28 Haziran 1996 tarihleri arasında görev yapan Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetidir.
İsim
Görev
1
Mesut Yılmaz
Başbakan
2
Nahit Menteşe
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
3
Ufuk Söylemez
Devlet Bakanı
4
Yaman Törüner
Devlet Bakanı
5
Ayfer Yılmaz
Devlet Bakanı
6
Ünal Erkan
Devlet Bakanı
7
İbrahim Yaşar Dedelek
Devlet Bakanı
8
Halit Dağlı
Devlet Bakanı
9
Ayvaz Gökdemir
Devlet Bakanı
10
Rüşdü Saraçoğlu
Devlet Bakanı
11
İmren Aykut
Devlet Bakanı
12
Ali Talip Özdemir
Devlet Bakanı
13
Cemil Çiçek
Devlet Bakanı
14
Ersin Taranoğlu
Devlet Bakanı
15
Abdülkadir Aksu
Devlet Bakanı
16
Eyüp Aşık
Devlet Bakanı
17
Mehmet Ağar
Adalet Bakanı
18
Oltan Sungurlu
Milli Savunma Bakanı
19
Ülkü Güney
İçişleri Bakanı
20
Emre Gönensay
Dışişleri Bakanı
21
Lütfullah Kayalar
Maliye Bakanı
22
Turhan Tayan
Milli Eğitim Bakanı
23
Mehmet Keçeciler
Bayındırlık ve İskan Bakanı
24
Yıldırım Aktuna
Sağlık Bakanı
25
Ömer Barutçu
Ulaştırma Bakanı
26
İsmet Attila
Tarım Bakanı
27
Emin Kul
Çalışma Bakanı
28
Yalım Erez
Sanayi Bakanı
29
Hüsnü Doğan
Enerji Bakanı
30
Agah Oktay Güner
Kültür Bakanı
31
Işılay Saygın
Turizm Bakanı
32
Nevzat Ercan
Orman Bakanı
33
Mustafa Taşar
Çevre Bakanı


1 yorum: