18 Ağustos 2011 Perşembe

5. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti


5. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti5. Hükümet - 4. İnönü Hükümeti (1 Kasım 1927 - 27 Eylül 1930)İsim
Görev
1
İsmet İnönü
Başbakan
2
Mahmut Esat Bozkurt
Adliye Vekili
3
Mustafa Abdülhalik Renda
Müdafa-i Milliye (Milli Savunma) ve Bahriye Vekaleti Vekili
4
Şükrü Kaya
Dahiliye Vekili
5
Tevfik Rüştü Aras
Hariciye Vekili
6
Şükrü Saracoğlu
Maliye Vekili
7
Şakir Kesebir
İktisat Vekili
8
Mustafa Rahmi Köken
İktisat Vekili
9
Mustafa Necati Uğural
Maarif Vekili
10
Mehmet Recep Peker
Maarif Vekili
11
Hüseyin Vasıf Çınar
Maarif Vekili
12
İsmet İnönü
Maarif Vekili
13
Cemal Hüsnü Taray
Maarif Vekili
14
Refik Saydam
Maarif Vekili
15
Behiç Erkin
Nafia (Bayındırlık) Vekili
16
Mehmet Recep Peker
Nafia (Bayındırlık) Vekili
17
Refik Saydam
Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekili
18
Mustafa Rahmi Köken
Ziraat Vekili ve Ticaret Vekaleti VekiliHiç yorum yok:

Yorum Gönder