17 Ağustos 2011 Çarşamba

42. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti


42. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti


Türkiye Cumhuriyeti 42. Hükümeti - 3. Ecevit Hükümeti, Motel Hükûmeti, 
(5 Ocak 1978 - 12 Kasım 1979)


Başbakan Bülent Ecevit 4951 sayılı kanun hükümlerine istinaden Devlet Bakanlığı sayısının 10'a çıkarmış ve bunlardan üçünü Başbakan Yardımcılığına atamıştır. İşletmeler Bakanlığı ve Yerel Yönetim Bakanlığı olmak üzere yeni iki bakanlık kurulmuştur.
İsim
İl
Görev
1
Bülent Ecevit
Zonguldak
Başbakan
2
Orhan 
Eyüpoğlu
İstanbul
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
3
Turhan Feyzioğlu
Kayseri
18 Eylül 1978'de istifa,
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
4
Faruk Sükan
Konya
27 Eylül 1979'da istifa
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
5
Hikmet Çetin
İstanbul
Devlet Bakanı
6
Enver Akova
Sivas
Devlet Bakanı
7
Hasan Korkut
Kırklareli
6 Mayıs 1979'dan itibaren
Devlet Bakanı
8
Lütfi Doğan
Malatya
Devlet Bakanı
9
Salih Yıldız
Van
Devlet Bakanı
10
Ali Rıza Septioğlu
Elazığ
26 Haziran 1979'da istifa
Devlet Bakanı
11
Mustafa Kılıç
Ankara
Devlet Bakanı
12
Ahmet Şener
Trabzon
7 Kasım 1979'da Orman Bakanlığına getirilmiştir
Devlet Bakanı
13
Mehmet Can
Adana
Adalet Bakanı
14
Hasan Esat Işık
Bursa
Millî Savunma Bakanı:
15
Neşet Akmandor
Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi
16 Ocak 1979'dan itibaren
Millî Savunma Bakanı
16
İrfan Özaydınlı
Balıkesir
İçişleri Bakanı
17
Hasan Fehmi Güneş
Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi
16 Ocak 1979'dan itibaren
İçişleri Bakanı
18
Vecdi İlhan
Kastamonu
10 Ekim 1979'dan itibaren
İçişleri Bakanı
19
Gündüz Ökçün
Eskişehir
Dışişleri Bakanı
20
Ziya Müezzinoğlu
Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi
Maliye Bakanı
21
Mustafa Necdet Uğur
İstanbul
Milli Eğitim Bakanı
22
Şerafettin Elçi
Mardin
Bayındırlık Bakanı
23
Teoman Köprülüler
Ankara
Ticaret Bakanı
24
Mete Tan
Afyonkarahisar
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
25
Tuncay Mataracı
Rize
Gümrük ve Tekel Bakanı
26
Güneş Öngüt
Afyonkarahisar
Ulaştırma Bakanı
27
Mehmet Yüceler
Kayseri
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı
28
Bahir Ersoy
İstanbul
Çalışma Bakanı
29
Orhan Alp
Ankara
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
30
Kenan Bulutoğlu
Samsun
İşletmeler Bakanı
31
Deniz Baykal
Antalya
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı
32
Alev Coşkun
İzmir
Turizm ve Tanıtma Bakanı
33
Ahmet Karaaslan
Malatya
1 Ekim 1979'da istifa
İmar ve İskân Bakanı
34
Mehmet Yüceler
Kayseri
17 Ekim 1979'dan itibaren
İmar ve İskân Bakanı
35
Ali Topuz
İstanbul
Köyişleri ve Kooperatifler Bakanı
36
Vecdi İlhan
Kastamonu
Orman Bakanı
37
Ahmet Şener
Trabzon
24 Ekim 1979'dan itibaren
Orman Bakanı
38
Yüksel Çakmur
İzmir
Gençlik ve Spor Bakanı
39
Hilmi İşgüzar
Sinop
Sosyal Güvenlik Bakanı
40
Salih Yıldız
Van
23 Haziran 1979'dan itibaren
Sosyal Güvenlik Bakanı
41
Ahmet Taner Kışlalı
İzmir
Kültür Bakanı
42
Mahmut Özdemir
Sivas
Yerel Yönetim Bakanı
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder