17 Ağustos 2011 Çarşamba

41. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti


41. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti


Türkiye Cumhuriyeti 41. Hükümeti - 5. Demirel Hükümeti, 2. Milliyetçi Cephe Hükûmeti, (21 Temmuz 1977 - 5 Ocak 1978)


Başbakan Süleyman Demirel 4951 sayılı kanun hükümlerine istinaden Devlet Bakanlığı sayısının 6'a çıkarmış ve bunlardan ikisini Başbakan Yardımcılığına atamıştır.
İsim
Görev
1
Süleyman Demirel
Başbakan
2
Alparslan Türkeş
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
3
Necmettin Erbakan
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
4
Sadi Somuncuoğlu
Devlet Bakanı
5
Süleyman Arif Emre
Devlet Bakanı
6
Ali Şevki Erek
Devlet Bakanı
7
Seyfi Öztürk
Devlet Bakanı
8
Önol Şakar
Gençlik ve Spor Bakanı
9
Mehmet Selahattin Kılıç
Gençlik ve Spor Bakanı
10
Ali Şevki Erek
Gençlik ve Spor Bakanı
11
Gün Sazak
Gümrük ve Tekel Bakanı
12
Necmettin Cevheri
Adalet Bakanı
13
Sadettin Bilgiç
Milli Savunma Bakanı
14
Nevzat Cihat Bilgehan
Milli Savunma Bakanı
15
Turhan Kapanlı
Milli Savunma Bakanı
16
Korkut Özal
İçişleri Bakanı
17
İhsan Sabri Çağlayangil
Dışişleri Bakanı
18
Nevzat Cihat Bilgehan
Maliye Bakanı
19
Nahit Menteşe
Milli Eğitim Bakanı
20
Mehmet Recai Kutan
İmar ve İskan Bakanı
21
Mehmet Selahattin Kılıç
Bayındırlık Bakanı
22
Cengiz Gökçek
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
23
Yılmaz Ergenekon
Ulaştırma Bakanı
24
Fehim Adak
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
25
Turgut Yücel
Köyişleri ve Kooperatifler Bakanı
26
Fehmi Cumalıoğlu
Çalışma Bakanı
27
Mehmet İlhami Ertem
Sosyal Güvenlik Bakanı
28
Turhan Kapanlı
Sosyal Güvenlik Bakanı
29
Mehmet Selahattin Kılıç
Sosyal Güvenlik Bakanı
30
Agah Oktay Güner
Ticaret Bakanı
31
Oğuzhan Asiltürk
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
32
Kamran İnan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
33
Avni Akyol
Kültür Bakanı
34
İskender Cenap Ege
Turizm ve Tanıtma Bakanı
35
Sabahattin Savcı
Orman Bakanı
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder