18 Ağustos 2011 Perşembe

40. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti


40. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti

40. Hükümet - 2. Ecevit Hükümeti (21 Haziran 1977 - 21 Temmuz 1977)


40. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti 14 Haziran 1977 tarihinde hükümeti kurma görevi, cumhurbaşkanı Fahri Korutürk tarafından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Bülent Ecevit'e verilmiş ve hükümet 21 Haziran 1977'de açıklanmıştır.

İsim
İl
Görev
1
Bülent Ecevit
Zonguldak
Başbakan
2
Orhan Eyüpoğlu
İstanbul
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
3
Turan Güneş
Kocaeli
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
4
Yusuf Kenan Bulutoğlu
Samsun
Devlet Bakanı
5
Lütfi Doğan
Malatya
Devlet Bakanı
6
Selçuk Erverdi
Erzurum
Adalet Bakanı
7
Hasan Esat Işık
Bursa
Millî Savunma Bakanı:
8
Mustafa Necdet Uğur
İstanbul
İçişleri Bakanı
9
Ahmet Gündüz Ökçün
Eskişehir
Dışişleri Bakanı
10
Besim Üstünel
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Maliye Bakanı
11
Mustafa Üstündağ
Konya
Milli Eğitim Bakanı
12
Abdülkerim Zilan
Siirt
Bayındırlık Bakanı
13
Ziya Müezzinoğlu
Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi
Ticaret Bakanı
14
Celal Ertuğ
Elazığ
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
15
Mehmet Can
Adana
Gümrük ve Tekel Bakanı
16
Erol Çevikçe
Amasya
Ulaştırma Bakanı
17
Fikret Gündoğan
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı
18
Ahmet Bahir Ersoy
İstanbul
Çalışma Bakanı
19
Tarhan Erdem
İstanbul
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
20
Neşet Akmandor
Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı
21
Altan Öymen
Ankara
Turizm ve Tanıtma Bakanı
22
Erol Tuncer
Gümüşhane
İmar ve İskân Bakanı
23
Ali Topuz
İstanbul
Köyişleri ve Kooperatifler Bakanı
24
Vecdi İlhan
Kastamonu
Orman Bakanı
25
Yüksel Çakmur
İzmir
Gençlik ve Spor Bakanı
26
Hayrettin Uysal
Sakarya
Sosyal Güvenlik BakanıHiç yorum yok:

Yorum Gönder