18 Ağustos 2011 Perşembe

4. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti


4. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti4. Hükümet - 3. İnönü Hükümeti (3 Mart 1925 - 1 Kasım 1927)İsim
Görev
1
İsmet İnönü
Başbakan
2
Mahmut Esat Bozkurt
Adliye Vekili
3
Mehmet Recep Peker
Müdafa-i Milliye (Milli Savunma) Vekili
4
Mehmet Cemil Uybadın
Dahiliye Vekili
5
Tevfik Rüştü Aras
Hariciye Vekili
6
Hasan Saka
Maliye Vekili
7
Mustafa Abdülhalik Renda
Maliye Vekili
8
Mustafa Necati Uğural
Maarif Vekili
9
Hamdullah Suphi Tanrıöver
Maarif Vekili
10
Süleyman Sırrı Bey
Nafia (Bayındırlık) Vekili
11
Ali Cenani
Nafia (Bayındırlık) Vekili
12
Behiç Erkin
Nafia (Bayındırlık) Vekili
13
Refik Saydam
Sıhhiye Vekili
14
Mehmet Sabri Toprak
Ziraat Vekili
15
İhsan Eryavuz
Bahriye (Denizcilik) Vekili
16
Mustafa Rahmi Köken
Ticaret Vekili
17
Ali Cenani
Ticaret VekiliHiç yorum yok:

Yorum Gönder