18 Ağustos 2011 Perşembe

39. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti


39. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti

4. Demirel Hükümeti ( 31 Mart 1975-21 Haziran 1977)

İsim
Görev
1
Süleyman Demirel
Başbakan
2
Alparslan Türkeş
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
3
Turhan Feyzioğlu
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
4
Necmettin Erbakan
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
5
Gıyasettin Karaca
Devlet Bakanı
6
Hasan Aksay
Devlet Bakanı
7
Mustafa Kemal Erkovan
Devlet Bakanı
8
Osman Albayrak
Devlet Bakanı
9
Seyfi Öztürk
Devlet Bakanı
10
Ali Şevki Erek
Gençlik ve Spor Bakanı
11
Orhan Öztrak
Gümrük ve Tekel Bakanı
12
İsmail Müftüoğlu
Adalet Bakanı
13
Zeyyat Baykara
Adalet Bakanı
14
Ferit Melen
Milli Savunma Bakanı
15
Sabahattin Özbek
İçişleri Bakanı
16
İhsan Sabri Çağlayangil
Dışişleri Bakanı
17
Yılmaz Ergenekon
Maliye Bakanı
18
Ali Naili Erdem
Milli Eğitim Bakanı
19
Nurettin Ok
İmar ve İskan Bakanı
20
Fehim Adak
Bayındırlık Bakanı
21
Kemal Demir
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
22
Vefa Tanır
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
23
Nahit Menteşe
Ulaştırma Bakanı
24
İbrahim Aysoy
Ulaştırma Bakanı
25
Korkut Özal
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
26
Vefa Poyraz
Köyişleri Bakanı
27
Ahmet Mahir Ablum
Sosyal Güvenlik Bakanı
28
Ahmet Tevfik Paksu
Çalışma Bakanı
29
Şevket Kazan
Çalışma Bakanı
30
Halil Başol
Ticaret Bakanı
31
Abdülkerim Doğru
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
32
Mehmet Selahattin Kılıç
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
33
Rıfkı Danışman
Kültür Bakanı
34
Nahit Menteşe
Turizm ve Tanıtma Bakanı
35
Lütfi Tokoğlu
Turizm ve Tanıtma Bakanı
36
Turhan Kapanlı
Orman BakanıHiç yorum yok:

Yorum Gönder