18 Ağustos 2011 Perşembe

37. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti


37. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti37. Hükümet - 1. Ecevit, CHP-MSP Hükümeti (26 Ocak 1974 - 17 Kasım 1974)


Bülent Ecevit tarafından kurulan CHP ve MSP koalisyon hükümetidir. I. Ecevit Hükümeti olarak anılmaktadır. 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Harekâtı bu hükümet döneminde yapılmıştır.


Hükümetin kurulması aşamasında CHP ve MSP arasında kurulan koalisyon hükümetinin ortaklık şartlarını ve hükümetin hedefini belirlediği bir protokol imzalanmıştır.


Protokolde, milli, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkesine yürekten inanan; hukukun üstünlüğüne, demokratik hak ve hürriyetlere saygılı olan iki partinin ortak amaçlarının, kanunları herkese eşit olarak uygulayan, Atatürk ilkelerine bağlı bir devlet idaresiyle anlayış, kardeşlik ve sosyal adalete dayanan bir toplum düzeninin kurulması olduğu belirtilmiştir.
İsim
Görev
1
Bülent Ecevit
Başbakan
2
Necmettin Erbakan
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
3
İsmail Hakkı Birler
Devlet Bakanı
4
Süleyman Arif Emre
Devlet Bakanı
5
Orhan Eyüpoğlu
Devlet Bakanı
6
Muslihittin Yılmaz Mete
Gençlik ve Spor Bakanı
7
Mahmut Türkmenoğlu
Gümrük ve Tekel Bakanı
8
Şevket Kazan
Adalet Bakanı
9
Hasan Esat Işık
Millî Savunma Bakanı:
10
Oğuzhan Asiltürk
İçişleri Bakanı
11
Turan Güneş
Dışişleri Bakanı
12
Deniz Baykal
Maliye Bakanı
13
Mustafa Üstündağ
Milli Eğitim Bakanı
14
Ali Topuz
İmar ve İskân Bakanı
15
Erol Çevikçe
Bayındırlık Bakanı
16
Selahattin Cizrelioğlu
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
17
Hasan Ferda Güley
Ulaştırma Bakanı
18
Korkut Özal
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı
19
Mustafa Ok
Köyişleri ve Kooperatifler Bakanı
20
Önder Sav
Çalışma Bakanı
21
Fehim Adak
Ticaret Bakanı
22
Abdülkerim Doğru
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
23
Cahit Kayra
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı
24
Orhan Birgit
Turizm ve Tanıtma Bakanı
25
Ahmet Şener
Orman BakanıHiç yorum yok:

Yorum Gönder