18 Ağustos 2011 Perşembe

34. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti


34. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti

Türkiye Cumhuriyeti 34. Hükümeti, II. Nihat Erim Hükümeti 
(11 Aralık 1971 - 22 Mayıs 1972). 


12 Mart Muhtırası'nın ardından Nihat Erim başkanlığında kurulan ikinci partilerüstü-teknokrat hükümettir.
İsim
Görev
Nihat Erim
Başbakan
Doğan Kitaplı
Devlet Bakanı
Ali İhsan Göğüş
Devlet Bakanı
İlhan Öztrak
Devlet Bakanı
İlyas Karagöz
Devlet Bakanı
Suad Bilge
Adalet Bakanı
Ferit Melen
Milli Savunma Bakanı
Ferit Kubat
İçişleri Bakanı
Haluk Bayülken
Dışişleri Bakanı
Sait Naci Ergin
Maliye Bakanı
İsmail Arar
Milli Eğitim Bakanı
Mukadder Öztekin
Bayındırlık Bakanı
Mehmet Naim Talu
Ticaret Bakanı
Cevdet Aykan
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
Haydar Özalp
Gümrük ve Tekel Bakanı
Orhan Dikmen
Tarım Bakanı
Rıfkı Danışman
Ulaştırma Bakanı
Ali Rıza Uzuner
Çalışma Bakanı
Ali Mesut Erez
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Nezih Devres
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Erol Yılmaz Akçal
Turizm ve Tanıtma Bakanı
Serbülent Bingöl
İmar ve İskan Bakanı
Necmi Sönmez
Köyişleri Bakanı
Selahattin İnal
Orman Bakanı
Adnan Karaküçük
Gençlik ve Spor Bakanı
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder