18 Ağustos 2011 Perşembe

33. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti


33. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti

33. Hükümet - 12 Mart Dönemi, 1. Nihat Erim Hükümeti 
(26 Mart 1971 - 11 Aralık 1971)


Ordu, 12 Mart 1971'de bir muhtıra verdi. Parlamento fesh edilmedi, partiler kapatılmadı, Anayasa askıya alınmadı. Ama koşullar çok değişmişti. Askerler bir teknokrat hükümeti istiyorlardı. Eğer böyle bir tarafsız başbakan Meclis içinden çıkar da güvenoyu alırsa, sorun kalmazdı. Bunun için tarafsız bir milletvekili aranmaya başlandı. CHP Kocaeli milletvekili Nihat Erim ismi üzerinde anlaşıldı. 26 Mart günü CHP'den istifa etti. Böylece artık bağımsız başbakan olan Erim partiler üstü reform hükümetini kurdu.
İsim
Görev
1
Nihat Erim
Başbakan
2
Sadi Koçaş
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
3
Atilla Karaosmanoğlu
Devlet Bakanı
4
Ali Mesut Erez
Devlet Bakanı
5
Doğan Kitaplı
Devlet Bakanı
6
Mehmet Özgüneş
Devlet Bakanı
7
Sezai Ergun
Gençlik ve Spor Bakanı
8
Haydar Özalp
Gümrük ve Tekel Bakanı
9
İsmail Hakkı Arar
Adalet Bakanı
10
Ferit Melen
Milli Savunma Bakanı
11
Hamdi Ömeroğlu
İçişleri Bakanı
12
Osman Olcay
Dışişleri Bakanı
13
İsmail Hamit Özer Derbil
Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı
14
Sait Naci Ergin
Maliye Bakanı
15
Şinasi Orel
Milli Eğitim Bakanı
16
Selahattin Babüroğlu
İmar ve İskan Bakanı
17
Cahit Karakaş • Mukadder Öztekin
Bayındırlık Bakanı
18
Türkan Akyol
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
19
Selahattin Babüroğlu • Cahit Karakaş • Haluk Arık
Ulaştırma Bakanı
20
Orhan Dikmen
Tarım Bakanı
21
Cevdet Aykan
Köyişleri Bakanı
22
Atilla Sav
Çalışma Bakanı
23
Ayhan Çilingiroğlu
Sanayi Bakanı
24
Atilla Sav • Nezih Devres • İhsan Topaloğlu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
25
Talat Halman
Kültür Bakanı
26
Erol Yılmaz Akçal
Turizm ve Tanıtma Bakanı
27
Selahattin İnal
Orman BakanıHiç yorum yok:

Yorum Gönder