18 Ağustos 2011 Perşembe

32. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti


32. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti32. Hükümet - 3. Demirel Hükümeti (6 Mart 1970 - 26 Mart 1971)


İsim
Görev
1
Süleyman Demirel
Başbakan
2
Hüsamettin Atabeyli
Devlet Bakanı
3
Refet Sezgin
Devlet Bakanı
4
Hasan Dinçer
Devlet Bakanı
5
Mehmet Turan Bilgin
Devlet Bakanı
6
İsmet Sezgin
Gençlik ve Spor Bakanı
7
Ahmet İhsan Birincioğlu
Gümrük ve Tekel Bakanı
8
Yusuf Ziya Önder
Adalet Bakanı
9
Ahmet Topaloğlu
Milli Savunma Bakanı
10
Haldun Menteşeoğlu
İçişleri Bakanı
11
İhsan Sabri Çağlayangil
Dışişleri Bakanı
12
Ali Mesut Erez
Maliye Bakanı
13
Orhan Oğuz
Milli Eğitim Bakanı
14
Hayrettin Nakipoğlu
İmar ve İskan Bakanı
15
Vedat Ali Özkan
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
16
Turgut Yaşar Gülez
Bayındırlık Bakanı
17
Mehmet Orhan Tuğrul
Ulaştırma Bakanı
18
Nahit Menteşe
Ulaştırma Bakanı
19
Mehmet İlhami Ertem
Tarım Bakanı
20
Turhan Kapanlı
Köyişleri Bakanı
21
Seyfi Öztürk
Çalışma Bakanı
22
Gürhan Titrek
Ticaret Bakanı
23
Mehmet Selahattin Kılıç
Sanayi Bakanı
24
Sabit Osman Avcı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
25
Nahit Menteşe
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
26
Mehmet Selahattin Kılıç
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
27
Necmettin Cevheri
Turizm ve Tanıtma Bakanı
28
Hüseyin Özalp
Orman Bakanı


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder