18 Ağustos 2011 Perşembe

30. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti


30. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti

Türkiye Cumhuriyeti 30. Hükümeti, I. Süleyman Demirel Hükümeti 
(27 Ekim 1965-3 Kasım 1969). 


30. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti, Süleyman Demirel başkanlığında Adalet Partisi tarafından kuruldu.

İsim
Görev
Süleyman Demirel
Başbakan
Nevzat Cihat Bilgehan
Devlet Bakanı
Hüsamettin Atabeyli
Devlet Bakanı
Mehmet Kamil Ocak
Devlet Bakanı
Ali Fuat Alişan
Devlet Bakanı
Sadık Tekin Müftüoğlu
Devlet Bakanı
Seyfi Öztürk
Adalet Bakanı
Hasan Dinçer
Adalet Bakanı
Hidayet Aydıner
Adalet Bakanı
Ahmet Topaloğlu
Milli Savunma Bakanı
Faruk Sükan
İçişleri Bakanı
Salih Ragıp Üner
İçişeri Bakanı
İhsan Sabri Çağlayangil
Dışişleri Bakanı
İhsan Gürsan
Maliye Bakanı
Ahmet Topaloğlu
Maliye Bakanı
Nevzat Cihat Bilgehan
Maliye Bakanı
Orhan Dengiz
Milli Eğitim Bakanı
Mehmet İlhami Ertem
Milli Eğitim Bakanı
İbrahim Etem Erdinç
Bayındırlık Bakanı
Orhan Alp
Bayındırlık Bakanı
Mustafa Macit Zeren
Ticaret Bakanı
Nevzat Cihat Bilgehan
Ticaret Bakanı
Sadık Tekin Müftüoğlu
Ticaret Bakanı
Ahmet Türkel
Ticaret Bakanı
Edip Somunoğlu
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
Vedat Ali Özkan
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
İbrahim Tekin
Gümrük ve Tekel Bakanı
Nahit Menteşe
Gümrük ve Tekel Bakanı
Bahri Dağdaş
Tarım Bakanı
Ali Mesut Erez
Tarım Bakanı
Seyfi Öztürk
Ulaştırma Bakanı
Saadettin Bilgiç
Ulaştırma Bakanı
Mehmet İzmen
Ulaştırma Bakanı
Ali Naili Erdem
Çalışma Bakanı
Seyfi Öztürk
Çalışma Bakanı
Turgut Toker
Çalışma Bakanı
Mehmet Turgut
Sanayi Bakanı
İbrahim Deriner
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Refet Sezgin
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Nihad Kürşad
Turizm ve Tanıtma Bakanı
Haldun Menteşeoğlu
İmar ve İskan Bakanı
Sabit Osman Avcı
Köyişleri Bakanı
Turgut Toker
Köyişleri Bakanı
Mehmet Selahattin Kılıç
Köyişleri Bakanı
Sabit Osman Avcı
Orman BakanıHiç yorum yok:

Yorum Gönder