17 Ağustos 2011 Çarşamba

3. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti


3. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetiİsim
Görev
1
Ali Fethi Okyar
Başbakan
2
Mahmut Esat Bozkurt
Adliye Vekili
3
Kazım Özalp
Müdafa-i Milliye (Milli Savunma) Vekili
4
Mehmet Recep Peker
Dahiliye Vekili, Mübadele ve İmar İskan Vekaleti Vekili
5
Mehmet Cemil Uybadın
Dahiliye Vekili, Mübadele ve İmar İskan Vekaleti Vekili
6
Şükrü Kaya
Hariciye Vekili
7
Mustafa Abdülhalik Renda
Maliye Vekili
8
Şükrü Saracoğlu
Maarif Vekili
9
Feyzi Pirinççioğlu
Nafia (Bayındırlık) Vekili
10
Mazhar Germen
Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye (Sosyal Yardım) Vekili
11
Hasan Fehmi Ataç
Ziraat Vekili
12
İhsan Eryavuz
Bahriye (Denizcilik) Vekili
13
Ali Cenani
Ticaret Vekili


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder