18 Ağustos 2011 Perşembe

29. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti


29. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti


29. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti (20 Şubat 1965 -27 Ekim 1965) 
İsim
Görev
1
Suat Hayri Ürgüplü
Başbakan
2
Süleyman Demirel
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
3
Mehmet Altınsoy
Devlet Bakanı
4
Hüseyin Ataman
Devlet Bakanı
5
Şekip İnal
Devlet Bakanı
6
Ahmet Topaloğlu
Gümrük ve Tekel Bakanı
7
İrfan Baran
Adalet Bakanı
20 Şubat 1965 - 31 Temmuz 1965
8
İhsan Köknel
Adalet Bakanı
31 Temmuz 1965 - 27 Ekim 1965
9
Hasan Dinçer
Milli Savunma Bakanı
20 Şubat 1965 - 10 Ağustos 1965
10
Mustafa Hazım Dağlı
Milli Savunma Bakanı
10 Ağustos 1965 - 27 Ekim 1965
11
İsmail Hakkı Akdoğan
İçişleri Bakanı
20 Şubat 1965 - 31 Temmuz 1965
12
İzzet Gener
İçişleri Bakanı
31 Temmuz 1965 - 27 Ekim 1965
13
Hasan Esat Işık
Dışişleri Bakanı
14
İhsan Gürsan
Maliye Bakanı
15
Nevzat Cihat Bilgehan
Milli Eğitim Bakanı
16
Ali Recai İskenderoğlu
İmar ve İskan Bakanı
17
Mehmet Faruk Sükan
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
18
Orhan Alp
Bayındırlık Bakanı
19
Mithat San
Ulaştırma Bakanı
20 Şubat 1965-31 Temmuz 1965
20
Kazım Yurdakul
Ulaştırma Bakanı
31 Temmuz 1965-27 Ekim 1965
21
Turhan Kapanlı
Tarım Bakanı
22
Mustafa Kepir
Köyişleri Bakanı
23
Seyfi Öztürk
Köyişleri Bakanı
24
İhsan Sabri Çağlayangil
Çalışma Bakanı
25
Mustafa Macit Zeren
Ticaret Bakanı
26
Ali Naili Erdem
Sanayi Bakanı
27
Mehmet Turgut
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
28
Ömer Zekai Dorman
Turizm ve Tanıtma Bakanı
20 Şubat 1965 - 28 Ağustos 1965
29
İsmail Hakkı Akdoğan
Turizm ve Tanıtma Bakanı
28 Ağustos 1965 - 27 Ekim 1965



Hiç yorum yok:

Yorum Gönder