17 Ağustos 2011 Çarşamba

2. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti


2. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti


#
İsim
Görev
1
İsmet İnönü
Başbakan
2
Mustafa Necati Uğural
Adliye Vekili
3
Kazım Özalp
Müdafa-i Milliye (Milli Savunma) Vekili
4
Ahmet Ferit Tek
Dahiliye (İçişleri) Vekili
5
İsmet İnönü
Hariciye Vekili
6
Mustafa Abdülhalik Renda
Maliye Vekili
7
Mehmet Recep Peker
Maliye Vekili
8
Hüseyin Vasıf Çınar
Maarif Vekili
9
Mahmut Celâl Bayar
Mübadele, İmar ve İskan Vekili
10
Refet Canıtez
Mübadele, İmar ve İskan Vekili
11
Süleyman Sırrı Bey
Nafia (Bayındırlık) Vekili
12
Refik Saydam
Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye (Sosyal Yardım) Vekili
13
Zekai Apaydın
Ziraat Vekili
14
Şükrü Kaya
Ziraat Vekili
15
Hasan Saka
Ticaret Vekili


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder