18 Ağustos 2011 Perşembe

14. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti


14. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti14. Hükümet - 2. Saraçoğlu Hükümeti (9 Mart 1943 - 7 Ağustos 1946)

İsim
Görev
1
Şükrü Saraçoğlu
Başbakan
2
Suat Hayri Ürgüplü
Gümrük ve İnhisarlar Vekili
3
Raif Karadeniz
Gümrük ve İnhisarlar Vekili
4
Tahsin Çoşkan
Gümrük ve İnhisarlar Vekili
5
Ali Rıza Türel
Adliye Vekili
9 Mart 1943 - 6 Nisan 1946
6
Mümtaz Ökmen
Adliye Vekili
6 Nisan 1946 - 7 Ağustos 1946
7
Hilmi Uran
Dahiliye Vekili
8
Mehmet Recep Peker
Dahiliye Vekili
9
Ali Rıza Artunkal
Milli Müdafa Vekili
10
Şükrü Saraçoğlu
Hariciye Vekili
11
Hasan Saka
Hariciye Vekili
12
Numan Menemencioğlu
Hariciye Vekili
13
Nurullah Esat Sümer
Maliye Vekili
14
Fuat Ağralı
Maliye Vekili
15
Hasan Âli Yücel
Maarif Vekili
16
Fuat Sirmen
İktisat Vekili
17
Ali Fuat Cebesoy
Münakalat (Haberleşme) Vekili
18
Ahmet Hulusi Alataş
Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye (Sosyal Yardım) Vekili
19
Sadi Konuk
Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye (Sosyal Yardım) Vekili
20
Sırrı Day
Nafia (Bayındırlık) Vekili
21
Şevket Raşit Hatipoğlu
Ziraat Vekili
22
Sadi Irmak
Çalışma Vekili
23
Raif Karadeniz
Ticaret Vekili
24
Celal Sait Siren
Ticaret VekiliHiç yorum yok:

Yorum Gönder