18 Ağustos 2011 Perşembe

13. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti


13. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti13. Hükümet - 1. Saraçoğlu Hükümeti (9 Temmuz 1942 - 9 Mart 1943)
İsim
Görev
1
Şükrü Saraçoğlu
Başbakan
2
Raif Karadeniz
Gümrük ve İnhisarlar Vekili
3
Hasan Safyettin Menemencioğlu
Adliye Vekili
4
Ahmet Fikri Tüzer 
Dahiliye Vekili
6 Mayıs 1942 - 16 Ağustos 1942
5
Mehmet Recep Peker
Dahiliye Vekili
6
Şükrü Saraçoğlu
Hariciye Vekili
7
Hasan Âli Yücel
Maarif Vekili
8
Sırrı Day
İktisat Vekili
9
Mehmet Fahri Engin
Münakalat (Haberleşme) Vekili
10
Ahmet Hulusi Alataş
Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye (Sosyal Yardım) Vekili
11
Ali Fuat Cebesoy
Nafia (Bayındırlık) Vekili
12
Şevket Raşit Hatipoğlu
Ziraat Vekili
13
Behçet Uz
Ticaret Vekili
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder