18 Ağustos 2011 Perşembe

12. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti


12. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti
12. Hükümet - 2. Refik Saydam Hükümeti (3 Nisan 1939 - 9 Temmuz 1942)
İsim
Görev
1
Refik Saydam
Başbakan
2
Ahmet Fikri Tüzer
Başbakan
3
Ali Rana Tarhan
Gümrük ve İnhisarlar Vekili
4
Raif Karadeniz
Gümrük ve İnhisarlar Vekili
5
Tevfik Fikret Sılay
Adliye Vekili
03.04.1939-26.05.1939
6
Ali Fethi Okyar
Adliye Vekili
26.05.1939-12.03.1941
7
Hasan Safyettin Menemencioğlu
Adliye Vekili
12.03.1941-09.07.1942
8
Saffet Arıkan
Müdafa-i Milliye Vekili
9
Naci Tınaz
Müdafa-i Milliye Vekili
10
Ali Rıza Artunkal
Müdafa-i Milliye Vekili
11
Faik Öztrak
Dahiliye Vekili
12
Ahmet Fikri Tüzer
Dahiliye Vekili
13
Şükrü Saracoğlu
Hariciye Vekili
14
Sırrı Day
İktisat Vekili
15
Hüseyin Hüsnü Çakır
İktisat Vekili
16
Hasan Âli Yücel
Maarif Vekili
17
Ali Fuat Cebesoy
Nafia (Bayındırlık) Vekili
18
Ahmet Hulusi Alataş
Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekili
19
Ali Çetinkaya
Muharebe ve Münakalat (Haberleşme) Vekili
20
Cevdet Kerim İncedayı
Muharebe ve Münakalat (Haberleşme) Vekili
21
Mehmet Fahri Engin
Muharebe ve Münakalat (Haberleşme) Vekili
22
Reşat Muhlis Erkmen
Ziraat Vekili
23
Cezmi Erçin
Ticaret Vekili
03.04.1939-01.11.1939
24
Nazmi Topçuoğlu
Ticaret Vekili
01.11.1939-26.11.1940
25
Mümtaz Ökmen
Ticaret Vekili
26.11.1940-09.07.1942
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder