18 Ağustos 2011 Perşembe

11. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti


11. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti11. Hükümet - 1. Refik Saydam Hükümeti (25 Ocak 1939 - 3 Nisan 1939)İsim
Görev
1
Refik Saydam
Başbakan
2
Ali Rana Tarhan
Gümrük ve İnhisarlar Vekili
3
Tevfik Fikret Sılay
Adliye Vekili
4
Naci Tınaz
Müdafa-i Milliye Vekili
5
Faik Öztrak
Dahiliye Vekili
6
Şükrü Saracoğlu
Hariciye Vekili
7
Fuat Ağralı
Maliye Vekili
8
Hüseyin Hüsnü Çakır
İktisat Vekili
9
Hasan Âli Yücel
Maarif Vekili
10
Ali Çetinkaya
Nafia (Bayındırlık) Vekili
11
Ahmet Hulusi Alataş
Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekili
12
Reşat Muhlis Erkmen
Ziraat VekiliHiç yorum yok:

Yorum Gönder