18 Ağustos 2011 Perşembe

10. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti


10. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti10. Hükümet - 2. Bayar Hükümeti (11 Kasım 1938 - 25 Ocak 1939)


İsim
Görev
1
Mahmut Celâl Bayar
Başbakan
2
Ali Rana Tarhan
Gümrük ve İnhisarlar Vekili
3
Tevfik Fikret Sılay
Adliye Vekili
4
Hilmi Uran
Adliye Vekili
5
Kazım Fikri Özalp
Müdafa-i Milliye Vekili
6
Naci Tınaz
Müdafa-i Milliye Vekili
7
Refik Saydam
Dahiliye Vekili
8
Şükrü Saracoğlu
Hariciye Vekili
9
Fuat Ağralı
Maliye Vekili
10
Şakir Kesebir
İktisat Vekili
11
Hüseyin Hüsnü Çakır
İktisat Vekili
12
Saffet Arıkan
Maarif Vekili
13
Hasan Âli Yücel
Maarif Vekili
14
Ali Çetinkaya
Nafia (Bayındırlık) Vekili
15
Ahmet Hulusi Alataş
Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekili
16
Faik Kurdoğlu
Ziraat Vekili
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder