22 Temmuz 2011 Cuma

KURTULUŞ SAVAŞI'NDA CEPHELER ve SONUÇLARI İLE İLGİLİ TEST SORULARI (2)

müdür yardımcılığı sınavı için hazırlık soruları, müdür yardımcılığı inkılap tarihi soruları, müdür yardımcılığı sınavı hazırlık sorusu, inkılap soruları cevapları, inkılap tarihi konu anlatımı, idarecilik sınavı için konu anlatımı, idarecilik sınavı için anayasa soruları, inkılap tarihi konu anlatımları 1. dünya savaşı konu anlatımı, konu anlatımları, müdür yardımcılığı için konu anlatımları, çalışma

KURTULUŞ SAVAŞI'NDA CEPHELER ve SONUÇLARI İLE İLGİLİ TEST SORULARI (2)

1. TBMM'nin elinde demiryollarından yararlanacak araçlar yoktu. Fakat Kurtuluş Savaşı'nın önemli çatışmaları demiryollarının kavşak noktası olan Eskişehir yakınlarında oldu.
TBMM'nin savaşları Eskişehir bölgesinde yoğunlaştırmasının amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) TBMM'nin takviye birliklerinden yararlanabilmek
B) İşgalcilerin demiryollarından yararlanmasını önlemek
C) Doğu cephesindeki askerlerin Batı cephesine gönderilmesini sağlamak
D) Cephaneleri kolaylıkla nakledebilmek
E) İsyanları bastırmak


2. Sakarya Savaşı Yunanlılarla yapıldı ve kazanıldı. Bu savaştan sonra Fransa TBMM ile Ankara Antlaşmasını imzaladı.
Fransa'nın antlaşmayı imzalamak için Sakarya Savaşı'nın sonucunu beklemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Ordu mevcudunu yetersiz bulması
B) Sevr Antlaşması'nın imzalanmasına karşı çıkması
C) Misak-ı Milli'yi kabul etmesi
D) TBMM'nin gerçek gücünü görmek istemesi
E) Kapitülasyonların kaldırılmasına engel olmak istemesi

3. Sovyet Rusya, TBMM'nin batılı devletler ile iyi ilişkiler kurmasını istememektedir.
Bu bilgiye göre Sovyet Rusya, TBMM'nin aşağıdaki girişimlerinden hangisine karşı çıkmış olamaz?
A) Londra Konferansı’na katılması
B) Fransa ile Ankara Antlaşması'nı imzalaması
C) Sevr Antlaşması'na tepki göstermesi
D) Londra Konferansı'nda Fransa, İngiltere ve İtalya ile ikili antlaşmalar imzalaması
E) İngiltere ile esirlerin değişimine ilişkin sözleşme imzalaması

4. Kurtuluş Savaşı'nı yürüten TBMM hükümeti, kurulduğu günlerde uluslararası gündemde önemli bir ilgi görmezken, askeri alanda kazandığı başarılardan sonra dikkat çekmeye başlamış, siyasi ve hukuki varlığını İtilaf Devletleri'ne kabul ettirmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu görüşe uygun gelişmeler arasında gösterilemez?
A) I. İnönü Muharebesi'nden sonra TBMM'nin Londra Konferansı’na çağrılması
B) Eskişehir-Kütahya Muharebelerimden sonra Meclis yetkilerinin Mustafa Kemal'e devredilmesi
C) II. İnönü Muharebesi'nden, sonra Fransa'nın TBMM ile görüşme isteğinde bulunması
D) Sakarya Muharebesi'nden sonra İngiltere ile Esirlerin Değişimi Sözleşmesi'nin imzalanması
E) Sakarya Muharebesi'nden sonra Fransa ile Ankara Antlaşması'nın yapılması

5. Mustafa Kemal Sakarya Savaşı'ndan sonra orduyu Taarruz için hazır hale getirmek istemiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu amaçla yapılan hazırlıklardan biri değildir?
A) Başkomutanlık kanunu ile tanınan sürenin uzatılması
B) Orduya taarruz eğitimi verilmesi
C) Ulusal güçlerin seferber edilmesi
D) Doğu ve güney cephelerindeki birliklerin batıya sevk edilmesi
E) Saltanatın kaldırılması

6. I. TBMM
II. İstanbul hükümeti
III. Fransa
IV. Yunanistan
V. İtalya
Yukarıdakilerden hangileri, Mudanya Ateşkes görüşmelerine katılmamıştır?
A) I ve V    B) II ve III               C) III ve IV
D) II ve IV E) II ve V

7. Sakarya Savaşı askeri ve siyasal sonuçları açısından Kurtuluş Savaşı'nın çok önemli bir dönüm noktasıdır. Bu savaşın kazanılması ile Yunanlılar Batı Anadolu'da savunma durumuna geçmiş, Fransa; TBMM ile Ankara Antlaşması'nı imzalayarak Güney Cephesi'nin kapanmasını sağlamıştır. Ayrıca Kars Antlaşması ile de doğu sınırı kesinleşmiştir.
Bu durumun, aşağıdakilerden hangisi için uygun bir ortam hazırladığı söylenebilir?
A) Büyük Taarruz
B) Lozan Barışı'nın imzalanması
C) Saltanatın kaldırılması
D) Cumhuriyetin ilanı
E) Kurtuluş Savaşı'nın bitmesi

8. İtilaf Devletleri'nin Mudanya Ateşkesi'ni imzalamaları ve Türk devletini tanımalarında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır?
A) Türk halkının gösterdiği direniş
B) Sömürgeci isteklerinin gerçekleşmeyeceğini anlamaları
C) İstanbul hükümetiyle TBMM hükümetinin uzlaşması
D) Kamuoyundan gördükleri desteği yitirmeye başlamaları
E) İtilaf Devletleri grubunun parçalanması

9. Lozan Görüşmeleri Kasım 1922’de başlamış olmasına karşılık Lozan Antlaşması 24 Temmuz 1923'te imzalanabilmiştir.
Konferansta sert tartışmalar yaşanması ve uzun sürmesinin asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yeni Türk devletinin tam bağımsızlığının tanınmak istenmemesi
B) Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunların çok olması
C) Boğazlar konusuna Sovyet Rusya'nın da ilgi göstermesi
D) Kapitülasyonlar konusunun çok zaman kaybettirmesi
E) Batılıların yeni Türk devletini Osmanlı Devleti'nin devamı olarak görmesi

10. Aşağıdakilerden hangisinde verilen ilk olay, ikinci olayın nedeni değildir?
A) Osmanlı hükümetinin Lozan Konferansı'na çağrılması-Saltanatın kaldırılması
B) I. İnönü Savaşının kazanılması-TBMM'nin Londra Konferansı'na çağrılması
C) Sakarya Savaşı'nın kazanılması-Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars Antlaşması'nın imzalanması
D) Amasya Genelgesi'nin yayınlanması-İzmir'in işgali
E) Misak-ı Milli'nin kabulü-İstanbul'un işgali

11. Türkiye'nin;
I. Irak
II. Suriye
III. Sovyet Rusya
IV. İran
gibi devletlerden hangileri ile olan sınırları, Lozan Antlaşması'nda Misak-ı Milli'ye uygun olarak belirlenememiştir?
A) I ve IV   B) I ve II C) II ve III
D) I ve III   E) III ve IV

12. "Lozan Konferansı, Türkiye için büyük bir diplomatik zaferi temsil etmektedir. İsmet Paşa uluslararası alanda, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının dört yıl süre ile savaşmış olmalarının nedenini bu belge ile ispatlamış oldu." Uluslararası bir tarih yazarı bu görüşleri ile Lozan Antlaşması'nın Türk ulusu için önemini anlatmaktadır.
Lozan Barış Antlaşması'nın diplomatik başarıları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Boğazların yönetiminin uluslararası bir komisyona bırakılması
B) Yeni Türk devletinin bağımsızlığının kabul ettirilmesi
C) Düyun-u Umumiye İdaresi'nin kaldırılması
D) Kapitülasyonların sona erdirilmesi
E) Yeni Türk devletinin içişlerine karışılmasının engellenmesiCEVAP ANAHTARI________
1. B           2. D        3. C        4. B        5. E
6. D           7. A         8. C        9. A         10. D
11. B         12. A


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder