31 Temmuz 2011 Pazar

İlköğretim haftası kutlama programı konuşma

İlköğretim haftası kutlama programı konuşma

Bir milletin okur - yazar oranı yüksek olursa o millet kalkınır. Okumuş ve aydın kişileri fazla olan bir millet  her alanda ilerler. Cumhuriyetin ilk yıllarında ülkemizde okuma - yazma bilenlerin sayısı azdı. Pek çok yerde okul yoktu. Ülkemiz Kurtuluş Savaşı'ndan yeni çıkmıştı. Bağımsızlığını kazandıktan sonra Atatürk'ün emriyle her tarafta okuma - yazma seferberliği başlatıldı. Okullar açıldı. Yeni Türk harfleri vatandaşlara öğretildi. Her Türk vatandaşının İlkokul öğrenimini görmesi ve tamamlaması zorunlu hale getirildi. 
İlköğretim temel öğrenimdir. Yasalarımıza göre zorunlu ve parasızdır. İlköğretim
 yedi yaşında başlar ve on beş yaşında biter. Sekiz yıldır. 
Okulların açıldığı hafta ilköğretim okullarımızda İlköğretim Haftası olarak kutlanır. Genel olarak bu hafta  Milli Eğitim Bakanlığı'nın radyo  televizyon konuşması ile açılır. Okullarımızda törenler düzenlenir. Törende konuşan okul müdürü ve öğretmenler; Eğitimin ve öğretimin değerini  yararlarını açıklarlar. Okuma - yazma bilmenin önemi üzerinde dururlar. Öğrencilerden okula yeni başlayanlar  düşüncelerini anlatırlar. Gerçekten  birey olarak başarılı olmak için en başta okumayı ve yazmayı öğrenmek zorundayız. Bilmediklerimizi okuyarak öğreniriz. Okuyarak öğrenmek  dinleyerek öğrenmeden daha kalıcı ve önemlidir. Kişilerin  önce kendisine  sonra aile ve çevrelerine yararlı olmaları okumakla mümkün olacaktır. Okuma - yazma bilmeyen bir kişinin bilgili olması düşünülemez. 
Atatürk'ün özlediği çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkabilmek
 ancak bilgi ile olur. Bize yaşam boyu gerekli olan bilgi ve becerilerin temeli ilköğretimde atılır. İlköğretim Haftası; bu gerçeklerin konuşulduğu  ilköğretimin  okuma - yazma öğrenmenin kişiye  topluma sağladığı yararların anlatıldığı bir haftadır. 
Kendimize
 ailemize  çevremize  ulusumuza  insanlığa yararlı olmak okuma - yazma öğrenmekle başlar. İlköğretimin önemine inanan Atatürk cumhuriyetin ilanından sonra harf devrimini gerçekleştirdi. Okunması ve yazılması çok güç olan Arap yazısı yerine bugün kullandığımız Türk yazısını getirdi. Harf devrimi sonucu  yurdumuzda okuma - yazma bilenlerin sayısı giderek çoğaldı. 
İlköğretim okulunun ilk beş yılı ilkokul (1.kademe) bölümüdür altıncı yıldan itibaren ortaokul (2. kademe) bölümüne devam edilir. Öğrenimlerini başarıyla tamamlayanlara sekizinci yılın sonunda diplomaları verilir. İlköğretimi tamamlayan öğrenciler
 diploma notları göz önüne alınarak Lise veya dengi okullara kabul edilirler. Orta öğrenimini tamamlayanlar sınavlara girerek Yüksek okul veya üniversitelerde öğrenime başlar. Yüksek okullarda ve üniversitelerde öğrenim süresi iki yıldan altı yıla kadar değişmektedir. 
Orta öğretime devam etmeyenler
 edemeyenler  dilerlerse hayata ve iş alanlarına hazırlanmak için tamamlayıcı  hazırlayıcı  yetiştirici kurslara katılırlar. Sanat okullarından yararlanırlar  ya da bir iş yerine çırak olarak girerler. Kurslarda  işyerlerinde edindikleri becerilerle bir iş sahibi olurlar. Burada kazandıkları para ile aile bütçesine katkıda bulunurlar. 
Milli Eğitim Bakanlığı; okuma - yazmayı yaygınlaştırmak amacı ile yetişkinler için kurslar açmakta
 bu kurslara her yıl çok sayıda yurttaşımız katılmaktadır. Sonuçta okur - yazar oranımız artmaktadır. Yakın gelecekte öteki ilerlemiş ülkelerde olduğu gibi yurdumuzda da okuma - yazma bilmeyen kalmayacaktır. 
Öğrenme
 iyiyi kötüden  doğruyu yanlıştan ayırmayı sağlar. Bilgisiz  eğitimsiz insanlar daha çok suç işleme eğilimindedirler. Genel olarak eğitim ve öğretim suç işleme oranını azaltır. 
Gün gelecek vatandaşlarımızın tamamına yakını okuma - yazma öğrenecek
 okuyarak edindikleri bilgileri günlük yaşamlarında uygulayacak  böylece işlerinde daha verimli ve başarılı olacaklardır. 
Kısacası ikinci Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü'nün dediği gibi " İlköğretim davası insan olma
 ulus olma davasıdır." 
Her yıl Eylül ayının üçüncü haftası ( okulların açıldığı ilk hafta ) İlköğretim Haftası olarak kabul edilmiştir. Bu hafta boyunca okumanın önemi
 okulun değeri ve kutsallığı halka anlatılır. Okumanın - yazmanın önemi  gazete  dergi  radyo ve televizyonlarda hafta boyunca anlatılmaya çalışılır. Bu konu üzerinde önemle durulur. Okulsuz yerlere okul açılmaya gayret edilir. İlköğretimin önemi anlatılır.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder