8 Haziran 2011 Çarşamba

Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçme işlemleri, 632 Sayılı KHK ye Göre Sözleşmeli Öğretmenlerin Kadrolu Öğretmenliğe Geçiş Başvuru İşlemleri

4-B li öğretmenlerin kadroya geçiş işlemleri, kadroya geçmek için yapılan işlemler, kadroya geçmek için nasıl başvuru yapacağım, kadroya geçiş nereden yapacağımesmigazete4b kadro haberleri,şeker fabrikalarındaki sözleşmeliler kadroya geçecek mi,memurlar nasıl geçecek kadroya,MEMURLAR 4B KADRO,kurumlarda çalışan sözleşmeli memurlar 4 a ya geçecek mi,kimler 4/b geçecek Sözleşmeli Memurlar 4B Kadroya Nasıl Geçecek yazısına ait etiketler : 4/b, 4a, Geçiş, Hangi, Kadro, Kararname, memur, resmi gazete, Resmi Gazete 4b den 4a ya geçiş, Sözleşmeli Memurlar Kadrolu Oldu


Kadroya geçmek için yapılması gerekenler; http://www.mebbis.meb.gov.tr adresine girilecektir. Girdikten sonra duyurular kısmındaki ilgili yazıya girip şifrenizi girdikten sonra başvuruda bulunabileceksiniz.


632 Sayılı KHK ye Göre Sözleşmeli Öğretmenlerin Kadrolu Öğretmenliğe Geçiş Başvuru İşlemleri

6221 sayılı Yetki Kanunu’na dayanılarak çıkartılan 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesine göre istihdam edilen, başta öğretmenler olmak üzere, tüm sözleşmeli personel, hiçbir ön şart aranmaksızın memuriyet kadrolarına geçirilecektir.

Buna göre, Kanun Hükmünde Kararname’nin yürürlüğe girdiği 4 Haziran 2011 tarihi itibariyle sözleşmeli personel kadrolarında çalışmakta olanlar, otuz gün içinde memuriyet kadrolarına geçirilmek üzere kurumlarına yazılı olarak müracaat edeceklerdir. Başvuru yapanların çalıştıkları yerlere atanması kurumlarınca altmış gün içinde yapılacaktır.

Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken KHK’nin yürürlük tarihi olan 04/06/2011 tarihinden önce askerlik, doğum, milletvekili seçimleri ile ücretsiz izin nedenleriyle görevlerinden ayrılanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar da ilgili madde hükümleri gereği kadroya geçirileceklerdir. Bu durumda otuz günlük başvuru süresi ile altmış günlük kurumlarınca atama süresi, yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlayacaktır. Örneğin, şu an doğum izninde bulunan 4/B’li sözleşmeli personel eğer 15/07/2011 tarihinde görevine dönecekse, bu kişi 15/07/2011 tarihiden itibaren 30 gün içinde yazılı olarak başvuracak ve atanacaktır.

Memur kadrolarına atananların sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilecektir.

Memur kadrolarına atanan sözleşmeli personele iş sonu tazminatı ödenmeyecek; sözleşmeli personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabına yansıtılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilen Turizm Eğitim Merkezleri’nde eğitici-öğretici olarak yapan 4/B’li sözleşmeli personel de, 190 sayılı KHK’ya ekli cetvelde yer aldıkları için bu KHK kapsamında kadroya geçirilecektir.

04/06/2011 tarihi itibariyle mevcut sözleşmeli personelin memuriyet kadrolarına intikali nedeniyle boşalacak olan sözleşmeli personel kadroları iptal edilerek, bu kadrolara yeni sözleşmeli personel alınmayacaktır.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder