10 Haziran 2011 Cuma

SEÇİM GÜNÜ YAPILACAKLAR LİSTESİ, Seçim Görevini Nasıl Yapacağım, Seçimde Yapılması Gerekenler

SEÇİM GÜNÜ YAPILACAKLAR LİSTESİ

CUMARTESİ GÜNÜ:
1)      Istampa mürekkeplenecek.
2)      Bandroller kapıya ve sandığa asılacak.
3)      Tutanak defteri imzalanacak.
PAZAR GÜNÜ:
1)      Sandık kurulu oluşturulacak.
2)      And içilecek.
3)      Sandık seçmen listesi kapıya asılacak.
4)      Mühür ve evet mühürleri çıkarılacak.
5)      Sandık  bağlanıp mühürlencek.
6)      Oy pusulaları sayılıp mühürlecek.
7)      Zarflar sayılıp mühürlenecek.
8)      Sayılan zarflar ve pusulalar ÖRNEK 86’YA işlenecek.
9)      ÖRNEK 44 ve ÖRNEK 19 paravana asılacak.
10)   Tüm işlemler tutanak defterine yazılacak ve imzalanacak.
11)   Görev dağılımı yapılacak.
ü Bir kişi seçmenin;  seçmen kağıdını ve kimliğini kontrol edecek oy verme işlemi bittikten sonra seçmenin imzasını alacak.
ü Bir kişi oy pusulası ve zarfı seçmene verecek.
ü Bir kişi evet mührünü seçmene verecek ve oy verme işlemi bittikten sonra geri alacak.
ü Bir kişi cep telefonu vb. cihazların olmaması gerektiği uyarısında bulunacak eğer varsa bunları alacak ve geri verecek.
ü Bir kişi zarfın sandığa atılıp atılmadığını kontrol edecek.
12)   Saat 16:00’da oy verme işleminin bittiği yüksek sesle söylenecek.
13)   Oy verme işleminin bittiği saat tutanağa işlenecek.
14)   Sayım için hazırlıklar yapılacak.
15)   Artan oy pusulaları ve zarflar sayılıp paketlenip mühürlenecek.torbaya konulacak geçiçi düğümle bağlanacak.
16)   Artan pusula ve zarflar örnek 86’ya işlenecek.
17)   Evet mühürleri geri dönüşüm zarfına konulacak.
18)   Seçmen listesindeki tüm imzalar sayılacak ve ÖRNEK 86’ya işlenecek.
19)   Daha sonra sayım için başkan sandığı açacak.
20)   Sandıktan çıkan zarflar iki defa yüksek sesle sayılacak ve ÖRNEK 86’ya işlenecek.
21)   Daha sonra bir kişi zarfları açıp başkana verecek ve başkan yüksek sesle oy pusulalarını okuyacak. İki kişi de sayılan oyları sayım döküm cetveline işleyecek.
22)   Sayım bittikten sonra sayılan oyların iki cetvelde de aynı olup olmadığını Başkan kontrol eder.
23)   İki Cetveldeki sayılan oylar aynı ise ÖRNEK 86’ya partiler ve bağımsızlar kısmına yazılacak.
24)   Partilerin ve bağımsızların oy sayıları toplanarak kontrol edilecek ve  geçerli oylar ve toplam birbirine eşit olmalıdır.
25)   Sandık sonuç tutanakları doldurulup talep eden siyasi partilere tutanak defterine olacak şekilde imza karşılığı verilecek.
26)   Sandık sonuç tutanaklarından bir tanesi herkesin görebileceği bir yere asılır.
27)   Ücret bordrosu doldurulacak ve imzalanacak.
28)   Oy pusulaları, zarflar, sayım döküm cetvelleri, ÖRNEK 86, sandık seçmen listesi, tutanak defteri torbaya koyulur. Geçiçi düğüm çözülür ve bağlayarak mühürlenir.
29)   Çuvalın üst kısmına geri dönüş zarfı koyulur ve bağlanarak mühürlenir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder