22 Haziran 2011 Çarşamba

EĞİTİME ERİŞİM VE DEVAMIN İZLENMESİ

EĞİTİME ERİŞİM VE DEVAMIN İZLENMESİ

Türkiye insan hakları sözleşmesi ve Avrupa birliğine giriş sürecinde uluslar arası düzeyde eşitlik konusuna ağırlık vererek çeşitli alanlarda ıslahatlar yapmaya başlamıştır.Bu yeniliklerin bir adımı da eğitimde fırsat eşitliği,herkese her yaşa eğitim gibi çalışmalar ve bu alanda Türkiye genelinde kampanyalara imza atmak olmuştur.

Ülkemizde eğitim konuları devletin önem verdiği konular arasında ilk sırada yer almıştır. Zorunlu eğitim çağındaki çocukların temel eğitim hakkı Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar hazırlanan tüm anayasalarda teminat altına alınmıştır. Bunun yanı sıra uluslararası topluluk tarafından benimsenen ilköğretimle ilgili küresel ilke ve hedefler de benimsenmiş ve bunlar ulusal kararlarla garanti altına alınmıştır. Bu kapsamda ilköğretimin zorunlu ve ücretsiz olması, eğitimin fırsat eşitliği temeline dayalı olarak yürütülmesi, hem Anayasada (1961 ve 1982 Anayasaları) hem de Millî Eğitim Temel Kanunu (1973) ile İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nda (1961) yer almaktadır.

Ülkemizin beş yıllık kalkınma planları incelendiğinde 1970’lerde başlayan ilköğretimin tüm çocuklara yaygınlaştırılması hedefinin her plan döneminde gündemin ilk sırasında yer almasına rağmen bu hedefin bir türlü gerçekleştirilemediği görülmektedir. 2005-2006 eğitim-öğretim yılı için hedeflenen okullaşma oranı %95,6, 2012-2013 eğitim-öğretim yılı için ise %100’dür (Dokuzuncu Kalkınma Planı 2007-2013).
2000 yılında Dünya Eğitim Forumu’nda da 2005 yılına kadar ilk ve orta öğretimde cinsiyet farklılıklarının ortadan kaldırılması ve 2015 yılına kadar tüm eğitim kademelerinde özellikle kız çocuklarının aleyhine işleyen cinsiyet eşitsizliğinin aşılarak eşitliğin başarılması ve tüm çocukların ücretsiz, zorunlu ve kaliteli eğitime erişimleri hedeflenmiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder