22 Haziran 2011 Çarşamba

DynEd İngilizce Dil Eğitim Sistemi Uygulamaları

2010 - 2011 DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi Uygulamaları Seminer Çalışması, 1. Sınıf DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi Uygulamaları Seminer Çalışması, 2. Sınıf DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi Uygulamaları Seminer Çalışması, 3. sınıf DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi Uygulamaları Seminer Çalışması, 4. sınıf DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi Uygulamaları Seminer Çalışması, 5. sınıf DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi Uygulamaları Seminer Çalışması, 6.sınıf DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi Uygulamaları Seminer Çalışması, 7. sınıf DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi Uygulamaları Seminer Çalışması, 8. sınıf DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi Uygulamaları Seminer Çalışması, 9. sınıf DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi Uygulamaları Seminer Çalışması, 10. sınıf DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi Uygulamaları Seminer Çalışması, 11. sınıf DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi Uygulamaları Seminer Çalışması, 12. sınıf DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi Uygulamaları Seminer Çalışması, lise 1 DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi Uygulamaları Seminer Çalışması, lise 2 DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi Uygulamaları Seminer Çalışması, lise 3 DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi Uygulamaları Seminer Çalışması, lise 4 DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi Uygulamaları Seminer Çalışması, 2011 DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi Uygulamaları Seminer Çalışması, okul öncesi DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi Uygulamaları Seminer Çalışması, anaokulu DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi Uygulamaları Seminer Çalışması
- DynEd İngilizce Dil Eğitim Sistemi Uygulamaları –


Tanımlar
Sınıf Temsilcisi: İngilizce Öğretmeni / 4.5. sınıflarda İngilizce dersine giren branş öğretmeni yok ise İngilizce dersine giren sınıf öğretmeni
Okul Bilgisayar Sorumlusu: Bilişim Teknolojileri sınıfının DynEd Dil Eğitim Sistemi kapsamında sağlıklı işlemesinden sorumlu öğretmen
Okul Sorumlusu : Okul müdürü tarafından seçilen, İngilizce Öğretmeni / 4.5. sınıflarda İngilizce dersine giren branş öğretmeni yok ise İngilizce dersine giren sınıf öğretmeni
DynEd İlçe Temsilcisi: Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kapsamı tanımlanan İlçelerdeki ilköğretim okullarında DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’nin verimli kullanılması için gerekli eğitim desteğini veren kişilerdir.
Bilgisayar İl Koordinatörü : DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’nin, ilköğretim okullarının bilgisayar sistemlerine kurulması ve aksaksız kullanılması için gerekli teknik desteği veren kişidir
DynEd İl Koordinatörü : Millî Eğitim Bakanlıgı tarafından kapsamı tanımlanan İl dahilindeki tüm Resmi ilköğretim okullarında DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’nin verimli kullanılması için gerekli eğitim desteğini veren kişidir.

Giriş

DynEd Dil Eğitim Sistemi, Milli Eğitim Bakanlığımız İlköğretim Genel Müdürlüğü tarafından 17.09.2007 ve 14905 sayılı makam onayı ile interaktif bir eğitim programı ve ders aracı olarak ülke genelindeki tüm resmi ilköğretim okullarının 4. 5. .6. 7.ve .8 sınıflarında İngilizce derslerinde kullanılmak üzere, görev tanımları ve kullanım kitapçığı da yayınlanarak, 2007-2008 yılından itibaren kullanılmaya başlanmıştır.

DynEd, Dynamic ve Education (Dinamik ve Eğitim) kelimelerinin bir araya getirilerek yazılmasından oluşmakta ve Dinamik Eğitim anlamına gelmektedir. Bu program bilgisayar temelli bir eğitim sürecini içeren bir yabancı dil programıdır. Okuma, dinleme, konuşma ve dinleme becerilerinin İngilizce eğitiminde aktif olarak kullanılmasına olanak veren bir eğitim yazılımıdır.


DynEd, yetişkinler ve çocuklar için farklı modüllerden oluşmaktadır. Program içerisinde sadece çocuklara özel olan modüller ise şunlardır:

LET'S GO: Oxford UniversityPress’in 4-10 yaş grubu çocuklar için yayınladığı İngilizce Eğitim kitapları serisinden hareketle tasarlanan yazılım, çizgi karakterlerin eğlenceli anlatımları ile sağlam bir İngilizce alt yapısı oluşturur.

FIRST ENGLISH: İngilizce dil eğitimine yeni başlamış 10-17 yaş arası öğrenciler için geliştirilen bu yazılım, ders konularını kullanarak İngilizce eğitimi veren English forSuccessyazılımı için gerekli alt yapıyı hazırlar.

ENGLISH FOR SUCCESS: Özellikle 10-17 yaş arası gençler için tasarlanan yazılım öğrencilere okulda matematik, fen ve tarih gibi konularda kullanılacak İngilizce’yi, ilgili konularda yoğunlaşarak öğretir.

DYNAMIC CLASSICS:Klasik edebiyatın seçkin hikayeleriyle, kelime ve temel dilbilgisi öğretmenin yanı sıra okuma, anlama ve düşünme becerilerinin gelişmesini sağlar.

ENGLISH BY THE NUMBERS:Tüm sayısal ve grafikle ilgili kavramları en basitinden en karmaşığına (toplama çıkarmadan en karmaşık grafiklere) kadar öğretir. Telefon konuşması ve sunum teknikleri üzerinde yoğunlaşır.

CLEAR SPEECH WORKS:Kullanıcının anadil alışkanlıklarını dikkate alarak eğitim veren, telaffuz ve aksanını en doğru vurgulamalarla anlaşılabilir kılmaya ve iletişim aksaklıklarını gidermeye yönelik bir yazılımdır.


- First English –

İngilizce dil eğitimine yeni başlamış öğrencileriçin özel olarak geliştirilmiş First English, öğrencileri 6. sınıfta, ders konularınıkullanarak İngilizce eğitimi veren English ForSuccess yazılımını kullanmaya hazırlar.

8 üniteden oluşan First English, ilköğretim 4. sınıfta başlangıç düzeyinde 1, 2, 3 ve 4.ünitelerde alfabe ile başlar, harf-ses ilişkisiyle devam ederek okuma becerisini de geliştirir.Başlangıçtan ‘orta-öncesi’ düzeye geçişin gerçekleştiği ilköğretim 5. sınıfta ise 5, 6, 7 ve 8.ünitelerle dinleme, konuşma, gramer, kelime bilgisi ve okuma becerileri sürekli pekiştirilir.Beceri sınavları öğrencinin ilerlemesini değerlendirmek ve bir sonraki üniteye geçmeye hazırolma durumlarını tespit etmek için yararlıdır.

Herünitede odak noktası farklı olan 5 ders vardır:

1. Dinleme ( Listening)
2. Karşılıklı Konuşma ( Dialog)
3. Kelime Bilgisi ( Vocabulary)
4. Dil Bilgisi ( Grammar)
5. Harfler ve Sayılar ( LettersandNumbers)
- English ForSuccess –

11 ile 17 yaşlar arasındaki öğrenciler için özel olarak geliştirilmiş olan English ForSuccess, öğrencileriokulda ve matematik, fen ve tarih gibi ders konularındaİngilizce dilini kullanmaya hazırlar.Genel amaçlı İngilizce dili kullanımı için gerekli cümle yapılarının ve kelimelerin yanısıra,English forSuccess iki önemli gereksinimi de karşılamaktadır. Öncelikle, öğrencilerin okulortamında ders programları, öğretmenleri, ödevleri ve etkinlikleri hakkında konuşabilmeleri içingereken İngilizce altyapısını hazırlar. Ayrıca, öğrencilerin önemli konulara ilişkin açıklama vesoruları anlamalarını sağlar. Bu amaçla, programda rakamlar ve işlemler, kesirler, basitgeometrik şekilller, maddenin farklı halleri, hareket, güç, yerçekimi, dünya coğrafyası, nicelkıyaslamalar ve tarihi kişilerin yaşamları gibi konular işlenmektedir.
7 üniteden oluşan English ForSuccess yazılımında 1 ve 2. üniteler 6. sınıf, 3, 4 ve 5. Üniteler7. sınıf, 6 ve 7. üniteler de 8. sınıf düzeyinde dil eğitimi içeriğine sahiptir. Dersler, öğretilen dileortam oluşturacak ve anlam katacak kavram ve temalar doğrultusunda oluşturulmuştur.Yazılımın her ünitesi kısa bir konu anlatımı ve ardından anlama sorularını içeren dinlemeçalışması ile başlar ve ardından gramer, akıcı konuşma ve yazma becerilerinin geliştirildiğiçeşitli çalışmalar gelir.Beceri sınavları öğrencinin ilerlemesini değerlendirmek ve bir sonraki üniteye geçmeye hazırolma durumlarını tespit etmek için yararlıdır.
Herünitede odak noktası farklı olan 5 ders vardır:
1. Ön Çalışma ( Warm-up)
2. Okul Yaşamı ( School Life)
3. Ders Konuları ( School Subjects)
4. Dünya Konuşma Kartları ( World Talk Cards)
5. Konuşma ( SpeakingUp)

DynEd eğitim yazılımları ile ;


• Kullanıcıların çalışmaları ve davranışları adım adım kaydedilir ve izlenebilir

• Kullanıcılar kendi çalışmalarını denetleyebilir,

• Kullanıcılar başarılı olabilmeleri için eğitmenler tarafından kontrol edilir ve yönlendirilir,

• Kullanıcıların bireysel yada sınıf olarak yaptıkları çalışmalar hakkında rakamsal tablolar ve yazılı raporlar otomatik olarak sağlanabilir.

• DynEd yazılımı, hız ve zorluk derecesini kullanıcıların çalıştığı konudaki becerisine göre otomatik olarak kendi kendine ayarlar.

• Kullanıcılar, Çalışma Kayıtları (StudyRecords) ile kendi çalışmalarını denetleyebilir. Çalışma kayıtlarında, her konuda ve konuyu her tekrarında harcadıkları süreleri, yapılan tüm çalışmaların tarih ve saatlerini, sorulara doğru cevap verip vermediklerini, düzey gelişimlerini, çalışmalarını tamamlama yüzdelerini ve test sonuçlarını izleyebilir.

DynEd Programı Görev ve Sorumluluklar

1. DynEd İngilizce Okul Sorumluları:
DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’nin ilköğretim okullarında verimli kullanılması için gerekli tüm iş ve işlemleri yapmaktan sorumlulardır.
2. DynEd Bilgisayar Okul Sorumluları (Bilgisayar Formatör Öğretmenleri):
DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’nin ilköğretim okullarındaki bilgisayar sistemlerine kurulması ve aksaksız çalıştırılması için gerekli tüm iş ve işlemleri yapmaktan sorumludur.
3. DynEd İngilizce Sınıf Temsilcileri:
Resmî ilköğretim okullarında görevli 4. ve 5. Sınıf öğretmenleri ve/veya İngilizce branş öğretmenleridir. DynEd İngilizce Sınıf Temsilcileri; Dyned İngilizce Okul Sorumlusu’na karşı sorumludur. Görevleri;
• DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi ile ilgili eğitim desteğini kendi okulundaki DynEd İngilizce Okul Sorumlusu’ndan almak,
• DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi ile ilgili bilgisayar teknik desteğini kendi okulundaki DynEd Bilgisayar Okul Sorumlusu’ndan almak,
• DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’nden İngilizce ders aracı olarak faydalanmak ve öğrencilerle birlikte azami derecede bilgisayar basında çalışmayı sağlamak,
• Derse girdiği sınıflarda öğrencilere DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi ile ilgili rehberlik yapmak,
• DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi çerçevesinde öğrencilere kendi kendine öğrenme yönteminin işleyişi ile Doğru Çalışma Yöntemleri’ni anlatmak,
• Öğrencilerin ilerleme düzeyini, DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’ndeki ölçme değerlendirme araçları ile takip etmek, öğrencilerin DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’ndeki çalışmalarını, performans belirlemeye yönelik çalışmalar kapsamında değerlendirmektir.


DynEd İçin Sistem Gereksinimleri

En az;

Windows 98, ME, NT, 2000, XP 256 MB 300 MHz Pentium veya dengi
Mac OS X (v10.2 +) 256 MB 300 MHz PowerPC
4 Hızlı CD okuyucu, 640X480 Grafik ve 16 bit Ses Kartı, Hoparlör ve Mikrofon
Lisans ve çalışma kayıtları için internet bağlantısı (Çalışırken bağlantı gerekli değildir.)
Yerel disk alanı: Gerekli boş alan her yazılım için ayrı ayrı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Bilgisayarınızın rahat çalışabilmesi için % 20 daha fazla boş alan bulunması faydalıdır.
(Yerel diskinizde gerekli alan bulunamadığı takdirde CD üzerinden de çalışmak mümkündür.)
Geçerli bir e-posta adresiniz olmalıdır. (E-posta adresinizi hotmail, yahoo gibi ücretsiz kanallardanalabileceğiniz gibi, internet servis sağlayıcınızdan da alabilirsiniz.)

1 yorum: