21 Haziran 2011 Salı

BSİ OKULLARI İÇİN REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILSONU ÇALIŞMA RAPORUMİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
BSİ  OKULLARI İÇİN REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILSONU ÇALIŞMA RAPORU

Genel Açıklamalar:

  • Bu Rapor Birleştirilmiş Sınıflı İlköğretim Okulları içindir.
  • Rapor bilgisayar ortamında hazırlanmalı, el yazısı ile doldurulmamalıdır.
  • Okul müdürünün imza ve onayı mutlaka bulunacaktır.
  • Anlaşılamayan konularda bağlı bulunulan Rehberlik ve Araştırma Merkezinden bilgi alınmalıdır. 0364 225 48 22 Dahili 13 yada 14


1-Okul Bilgileri:
İli 
:

İlçesi
:

Okulu
:

Öğretim Yılı   
:

Adresi
:

Öğretim Şekli 
:
Normal (  )        İkili (  )
Telefon- Fax
:

Posta Kodu    
:

İnt. Adresi
:

e-posta
:

Öğrenci Sayısı

K                                    
:

E:                                    

T:

Psikolojik Danışman (Rehber Öğretmen ) Sayısı
:

Psikolojik Danışman (Rehber Öğretmen ) Norm Kadro Sayısı
:2-Psikolojik Danışman(Rehber Öğretmen ) Bilgi Tablosu
(Birleştirilmiş Sınıflı İlköğretim Okulları 13. bölümü doldurmayacaklardır.)

3-Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisine İlişkin Bilgiler
(Birleştirilmiş Sınıflı İlköğretim Okulları 13. bölümü doldurmayacaklardır.)

4-Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Okul Yürütme Komisyon Toplantıları:
Toplantı Tarihi
Alınan Kararlar

Birinci Yarıyıl Toplantısı
…/…/…
1.
2.
3.
İkinci Yarıyıl Toplantısı
…/…/…
1
2.
3.
Yıl Sonu Toplantısı
…/…/…
1
2.
3.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Okul Yürütme Komisyonunun 1. ve 2. yarıyıl ile yılsonunda yaptığı toplantılarda alınan kararlar ilgili sütunlara yazılacaktır.

5-İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programının Değerlendirilmesi

Programın uygulanmasında sorunlar yaşandı mı?            Evet (  )              Hayır(  )                      
(Cevabınız evet ise aşağıdaki bilgileri doldurunuz.
Sorunlar
1.
2.
3
 Öneriler
1.
2.
3


7-Sorun Alanlarının Değerlendirilmesi:
Öğrenci Görüşmelerinin Sorun Alanlarına Göre Dağılımı
K
E
Yapılan Görüşme Sayısı

SORUN ALANLARI


Sağlık Sorunları


Okulla ilgili sorunlar


Aile ile ilgili sorunlar


Kişisel sorunlar


Arkadaşlık İlişkilerine Dayalı Sorunlar


Sosyo-Ekonomik Sorunlar


Diğer (Belirtiniz)


TOPLAM9-Mesleki Rehberlik ve Yöneltme Hizmetleri Kapsamında:
Ziyaret Edilen Üst Okullar
Okul ve İşyeri Sayısı
Öğrenci Sayısı
Genel Lise


Anadolu-Fen Lisesi


Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi


Sosyal Bilimler Lisesi


Meslek Liseleri. (Endüstri Meslek Lisesi, Sağlık Meslek Lisesi, Kız Meslek Lisesi,  Ticaret Meslek Lisesi ve İletişim Meslek vb.)


Meslek Danışma Merkezi


Ziyaret edilen iş yerleri sayısı


Fakülte ve Yüksekokullar


Diğer10- Sınavlar ve Sınav Kaygısına Yönelik Çalışmalar (SBS, BURSLULUK, PARASIZ YATILILIK) 
Yapılan Bilgilendirme Çalışmalarının Konusu
Yapılan Bilgilendirme Sayıları
Öğrenci
Sayısı
Öğretmen
Sayısı
Aile

Mahalli
Basın


Sınavlar hakkında bilgi verilen


Üst Öğretim Programları hakkında bilgi verilen


Sınav kaygısı ve baş etme yolları konusunda bilgi verilen

11-Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Amacıyla Kullanılan Ölçme Araçları: Uygulanan Anket ve testlerin isimleri yazılacak.
Uygulanan Ölçme Araçları
Şube Say.
Uygulama sayısı
Kız
Erkek
Top


Tablo genişletilebilir.
12- Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Servisi Tarafından Yapılan Etkinlikler:
Etkinlikler
(Seminer, Konferans, Panel, Toplantı vb.)
Konusu
Etkinlik Sayısı
Katılımcı Grup ve Sayıları
Öğrenci
Öğretmen
Veli
Diğer
Toplam
1.
2.
3.


Okulunuzda gerçekleştirilen etkinliklerin konusu, etkinlik sayısı ve kime yönelik olarak düzenlendiği (öğrenci, öğretmen, veli sayısı ve toplam sayıları) yazılacaktır. (OKS, ÖSS dışındakiler)

13-Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Servisi Tarafından Gerçekleştirilen:
(Birleştirilmiş Sınıflı İlköğretim Okulları 13. bölümü doldurmayacaklardır.)

14- İşbirliği Yapılan Kurum ve Kuruluşlar

Kurum
Konusu
1
1
2.
2.
3.
3.


15-İhtiyaç Duyulan Hizmet içi Eğitim Faaliyetleri:

Konusu (Rehberlik ve Psikolojik Danışma ve Özel Eğitim Hizmetleri ile İlgili )
Kimlere Yönelik
1.

2.

3.


Okulunuzda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile özel eğitim hizmetleri alanlarına yönelik olarak psikolojik danışman(rehber öğretmen) ve diğer eğitim-öğretim personelinin
ihtiyaç duyduğu en fazla üç hizmet içi eğitim önerisi ilgili bölümlere yazılacaktır.


16-Psikososyal Müdahale Hizmetleri
Program
Türü
Ulaşılan Okul
Ulaşılan Personel Sayısı
Ulaşılan
Öğrenci Sayısı
Ulaşılan
Veli Sayısı
Eğitime Katılan Psikolojik Dan. Sayısı
İlköğrt.
Ortaöğr.
Öğretmen
Yönetici
PsikoeğitimPsikolojik Bilgilendirme ve Anlamlandırma (de brifing)Grupla Psikolojik DanışmaHayata Sahip ÇıkmaAile EğitimiŞiddeti ÖnlemeMadde BağılılığıTemel Önleme


17-Kaynaştırma Eğitimi:

YETERSİZLİK ALANLARI
Zihinsel Engelliler
DEHB
Üstün
Yetenekli
Görme Engelli
Özgül
Öğrenme Güçlüğü
İşitme
Engelli
Ortopedik Engelli
Konuşma Engelli
Spastik Engelli
Otistik
Sınıf-Cinsiyet
K
E
K
E
K
E
K
E
K
E
K
E
K
E
K
E
K
E
K
E

Kaynaştırma Eğitimindeki öğrencilerin
Sınıflara  dağılımı


1.sın

2.sın

3.sın

4.sın

5.sın

Okulunuzda İl/İlçe Özel Eğitim Kurulu Kararı ile kaynaştırma eğitimine alınmış öğrencilerin yetersizlik alanlarına, sınıflara ve cinsiyete göre sayıları yazılacaktır.
18-Özel Eğitim Sınıfları:
Birleştirilmiş Sınıflı İlköğretim Okulları 18. Bölümü doldurmayacaktır.

19-Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu Tarafından Hizmetlerin Değerlendirilmesi:

Okulda Yürütülen Rehberlik
Ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Değerlendirilmesi

Sorunlar
1.
2.
3
 Öneriler
1.
2.
3…………………………….
İmzası…………………………………….
İmzası 


…………………………………….
İmzası


20-Okul Yöneticisi Tarafından Hizmetlerin Değerlendirilmesi:

Okulda Yürütülen Rehberlik
Ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Değerlendirilmesi
1.
2.
3.
Hizmetlerin geliştirilmesi için önerileriniz.
1.
2.
3.                                                                                                                                                                      .../.../200

                                                                                                                                                                      Okul Müdürü
                                                                                                                             İmza ve Mühür


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder