21 Haziran 2011 Salı

5. SINIFLAR YIL SONU ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

2010-2011EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
………………………. İLKÖĞRETİM OKULU  5.SINIF YIL SONU
 ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU  TOPLANTI TUTANAĞI

TOPLANTI TARİHİ    : 21-06-2011
TOPLANTI YERİ        : Öğretmenler Odası
TOPLANTI NO            : 3
KATILANLAR       : ……………..,  ………….(Okul Müd.Yard),
GÜNDEM

 1. Açılış
 2. 1. ve 2. Dönemin genel  değerlendirilmesi
 3. Proje ve performans görevlerinin amaca uygunluğunun belirlenmesi.
 4. Öğrenci davranışları ve sorumluluklarının geliştirilmesine yönelik rehberlik çalışmalarının sonuçlarına bakılması
 5. Ünitelere yönelik tespit edilen gezi,deney ve  gözlemlerin yapılanlarının sonuçlarının değerlendirilmesi
 6. Fen ve Teknoloji dersi ile Sosyal Bilgiler, Türkçe derslerindeki temaların uygun olanlarının ilişkilendirilmesinin kontrolü.
 7. Matematik dersinde 1. ve 2. dönemde işlenen konuların gözden geçirilmesi sonucu seneye neler yapılabileceği.
 8. 2.Dönem yapılan sınavların gözden geçirilmesi ve öğrenci başarısının değerlendirilmesi
 9. Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavında çocukların başarılarının değerlendirilmesi, seneye nelerin yapılacağının tespiti 
 10. Veli toplantılarının önemi ve sonuçlarının tartışılması
 11. Dilek ve temenniler.


GÜNDEMİN GÖRÜŞÜLMESİ

5/A sınıf öğretmeni  ……………….. ve Müd. Yrd. ……………….. , 21-06- 2011 Salı  günü saat 10.30’da öğretmenler odasında bir araya gelerek, belirlenen gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki kararları almıştır ve …………………. başkanlığında toplantı başlatılmıştır.

 1. Birinci ve ikinci dönemde dersler planlandığı şekilde bitirilmiştir. Matematik dersinde sınıf seviyesinin altında olan öğrencilerle ayrıca ilgilenilerek sınıf  seviyesine yetiştirilmeye çalışılmıştır.

 1. Proje ödevleri ve performans görevlerinin amaca uygun olduğu belirtilmiştir.

 1. Öğrenci davranışlarının iyileştirilmesi için sınıf öğretmeni, müdür yardımcısı ve veli ile işbirliği yapılarak, davranışlarının iyileştirilmesi çalışmalarının sonuçları tartışıldı.
 2. Birinci dönemde  derslerde çok fazla gezi yöntemi uygulanamamıştır. Ancak 2. Dönem gerek hava şartlarının iyileşmesi gerek de tema ve ünitelerin çok işlevsel olması nedeniyle Termik Santrale, matbaaya ve Yerküpe güreş alanı ve mağaraya  gezi, gözlem ve inceleme yapılmıştır.

 1. Türkçe dersinde okuma ve anlama becerilerinin geliştirilmesi amacı ile Türkçe dersinin bir saati okuma saatine ayrılmasına karar verilmiştir. Türkçe dersi eğitim programı öğrenci seviyesine uygun işlenebiliyor. Araç- gereç olarak sınıf kitaplıklarının daha zenginleştirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

 1. Matematik dersi eğitim programı öğrenci seviyesine uygundur. Ancak ülke çapında üç farklı yayının matematik kitaplarında konu dizilimi farklı olduğundan bazı olumsuzluklar yaşanmaktadır. Yapılan deneme sınavları ve bursluluk sınavlarında her öğrencinin henüz öğrenmediği konular çıkmamak durumunda kalıyor. Yayınevleri farklı da olsa konuların diziliminde ortak davranmaları gerekmektedir.
Matematik araç ve gereçlerinin eksiklerinin tamamlanması gerektiği belirtildi.

 1. Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji dersleri eğitim programları öğrenci seviyelerine göre tamamlanmıştır. Deney araç ve gereçlerinin eksik olmasından dolayı bazı aksaklıklar yaşanmıştır.  2. Dönemde yapılacak sınavlar ve tarihleri belirlenmiş olup, öğrencilere duyurulmuştur.ve bu sınavların sonuçları, öğrenci başarıları değerlendirilmiştir.

 1. Devlet parasız ve bursluluk sınavları için sınıfımızdan 16 öğrenci başvurmuş 16  öğrenci sınava girmiştir. Bundan sonra girecekleri sınavlar için tecrübe kazanmaları amaçlanmış ve sınav stresini yenmeleri ve seviyelerini ülke genelindeki durumlarını görmeleri açısında önem kazanmaktadır.Soruların ders kitaplarına birebir örtüşmesi açısında öğrencilerin  devamsızlık yapmadan günlük derslerinin takibinin önemini sınavdan sonra kendileri açısından sonuca varmışlardır.

 1. Özellikle 2.dönem yapılan veli ziyaretleri ile velilerle daha çok işbirliği yapılmış ve bundan sonraki dönemlerde de daha çok işbirliği yapılması gerektiği kararlaştırıldı.

 1. Matematik, Fen ve Teknoloji dersinde kullanılacak araç ve gereçlerin seminerle öğretmenlere gösterilmesi sınıfta uygulamayı arttıracaktır.
     11.  Yeni eğitim öğretim yılının daha başarılı geçmesi dileklerinde bulunuldu.
  
             ……………….                                                                …………..
          5/ASınıf Öğretmeni                                                     Okul Müdür Yardımcısı


20/06/2011
…………..

Okul Müdürü
.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder